Jornades

El marc d’actuació de les empreses promotores-constructores en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos. Actualitat pel Covid-19

JORNADA

Dimecres, 10 de juny de 2020

Sessió realitzada per Webinar.

D’ençà la declaració de l’Estat d’Alarma a conseqüència del Covid-19 són nombroses les disposicions que s’han publicat en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos. La sessió va fer un repàs dels principals aspectes de la normativa en les diferents casuístiques empresarials. També analitzà la normativa d’aplicació en seguretat i salut en el sector promotor constructor, repassant les obligacions i responsabilitats dels agents intervinents, i va tractar la gestió de riscos i les seves cobertures asseguradores.

La presidenta de la comissió Laboral, de Prevenció i Formació de l’APCE, Eulàlia Tort, va explicar breument com es va viure la situació des del sector promotor i constructor, fent èmfasi en la important tasca de prevenció que estan efectuant les empreses.

Des d’ASPY, la directora tècnica de la companyia, Inmaculada Burgués, va incidir en la importància de la higiene industrial i la vigilància de la salut a les empreses, implementant mesures per a protegir els espais de treball davant el virus. Juntament amb Rubén García, director de prevenció, i Carmen Serrano, directora sanitària, van presentar el projecte preventiu per assessorar a les empreses en mesures preventives a aplicar davant el Covid-19 que ofereix aquesta companyia de PRL, i van insistir en les tres mesures de prevenció cabdals: distància interpersonal de seguretat, ventilació adequada i neteja i desinfecció dels espais de treball.

Pel que fa a la seguretat i salut a les obres, l’aproximació a la situació actual i accions a emprendre va venir de la mà de Fernando Rodríguez, director general de CPV – Control Tècnic i Prevenció de Riscos, i Javier Fernández, director tècnic a Madrid de CPV. Ambdós van remarcar la importància de comptar amb un pla de contingència per a respondre a les exigències sanitàries i normativa aplicable per a prevenir el contagi del virus i en la necessitat d’adequar els estudis de salut per adaptar-se a les necessitats, i l’ús dels EPIs obligatori en aquells casos en què no hi pugui haver distància interpersonal. Per aquest motiu, cal definir de manera clara en quines fases són necessàries i tenir una provisió d’EPIs preparada, entre d’altres aspectes.

Les cobertures d’assegurances va ser un altre dels temes tractats en aquest webinar, de la mà d’Albert Rodrigo, especialista en assegurances d’empreses d’AXA. Rodrigo va explicar les cobertures asseguradores per fer front als riscos de l’activitat promotora i constructora, i les diferents ofertes que AXA fa a les empreses promotores clients que hagin de prorrogar productes de Tot Risc i Construcció, així com també els de Responsabilitat Civil de Construcció, degut a la paralització de l’activitat provocada pel Covid-19.

La sessió va finalitzar amb la intervenció de Lídia Arcos, advocada de PWC Landwell – PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, qui ha repassat els canvis normatius en matèria laboral sobrevinguts per la crisi sanitària. Lídia Arcos va fer especial menció dels canvis en les exoneracions en els ERTE per causa de força major i les especificitats que han de complir les empreses per ser subjectes d’aquestes exoneracions, segons sigui ERTE total o parcial i segons la dimensió de la companyia. Arcos també ha destacat les novetats en règim de teletreball derivades del coronavirus, i el manteniment del caràcter preferent del règim de teletreball per un període de tres mesos després de l’estat d’alarma (22 de setembre de 2020).

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.