Jornades

El marc d’actuació de les empreses promotores-constructores en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos. Especial referència al registre de la jornada laboral

SESSIÓ PRÀCTICA

Divendres, 14 de juny de 2019.

El passat 14 de juny es va celebrar a l’auditori de l’APCE una sessió que efectuà un repàs als principals aspectes de la normativa així com les diferents casuístiques empresarials i la jurisprudència en la matèria que afecta al sector.

La presidenta de la Comissió Laboral, de Prevenció de Riscos i Formació de l’APCE, Eulàlia Tort, va ser l’encarregada de obrir la jornada, aportant la visió de l’APCE respecte del marc d’actuació de les empreses promotores i constructores en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos. Tort també va explicar l’estat de les negociacions entre patronal i sindicats en el marc del nou conveni de la construcció a la província de Barcelona.

Des de PwC Landwell, l’advocada Lidia Arcos va comentar els aspectes rellevants de la nova normativa que obliga al registre de la jornada de treball, en vigor des del 12 de maig de 2019. Entre les novetats que contempla aquesta normativa destaca l’obligació a tots els treballadors de l’empresa a registrar la jornada diària, l’obligatorietat per part de l’empresa de tenir un registre en què figuri l’hora exacta d’inici i finalització de la jornada, que s’ha de conservar durant 4 anys, i al qual tant la Inspecció de Treball com els treballadors han de tenir-hi accés en qualsevol moment. L’organització i documentació del registre de la jornada laboral ha d’acordar-se mitjançant la negociació col·lectiva, acord d’empresa o bé a través de la decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors.

D’altra banda, la sessió va comptar amb la participació de la directora sanitària a Catalunya i Aragó d’ASPY, la Dra. Lourdes Ruiz, qui va explicar les principals novetats i problemàtiques a tenir en compte en matèria d’higiene industrial i vigilància de la salut: una major taxa d’absentisme laboral, retards en l’horari d’entrada i sortides anticipades, accidents laborals reiterats, etc. A més, originen efectes negatius sobre la productivitat del treballador, que afecten al seu rendiment dins l’empresa.

L’auditor en cap de SGS, Alfred Cairo, va comentar àmpliament els canvis produïts en la ISO 45001 sobre sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball. En aquest sentit, va destacar que l’objectiu d’aquesta norma és permetre a les empreses proporcionar condicions de treball segures per a la prevenció dels danys i deteriorament de la salut relacionats amb el treball, i permetre una millora proactiva de l’empresa en l’aplicació de les polítiques de SST.

Durant la jornada també va intervenir el responsable de Seguretat i Salut Laboral de la Fundación Laboral de la Construcción de Catalunya, José Luís Mármol, qui va explicar l’oferta formativa de la seva entitat en matèria de PRL especialment dirigida a empreses del sector promotor i constructor.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.