Jornades

El marc d’actuació de les empreses promotores-constructores en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos. Especial referència al registre de la jornada laboral

SESSIÓ PRÀCTICA

Divendres, 14 de juny de 2019.

La sessió abordarà un repàs dels principals aspectes de la normativa així com les diferents casuístiques empresarials i la jurisprudència amb les que s’han resolt temes tals com la jubilació en les seves diferents opcions, els acomiadaments, les modificacions substancials de les condicions laborals i l’ultra activitat dels convenis, entre d’altres. Alhora es farà especial referència al registre de la jornada de treball.

Alhora es farà esment de l’estat de les negociacions entre patronal i sindicats en el nou conveni de la construcció a la província de Barcelona.

També s’analitzarà la normativa d’aplicació en seguretat i salut en el sector promotor constructor, repassant les obligacions i responsabilitats dels agents intervinents.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.