Jornades

El mercat immobiliari residencial de lloguer a Catalunya. Novetats en el marc jurídic d’aplicació (Decret Llei 17/2019 i Llei 11/2020)

JORNADA HABITATGE I FUTUR

Dilluns, 26 d’octubre de 2020

Sessió realitzada per Webinar.

El passat 26 d’octubre es va celebrar una nova sessió webinar del cicle “Habitatge i Futur”, que va estar centrada en la Llei 11/2020 que regula el preu dels lloguers, i que fou aprovada recentment pel Parlament de Catalunya. En aquesta jornada online es va comptar amb la participació de diversos experts del sector públic i privat, que van exposar els seus posicionaments i coneixements sobre la normativa i els efectes sobre l’habitatge a Catalunya d’ara en endavant.

El president de l’APCE,  Lluís Marsà, va obrir la sessió presentant als ponents i apuntà alguns elements clau en la regulació en matèria de lloguers a Catalunya. Per Marsà, cal establir un equilibri just entre la protecció del llogater i la defensa legítima dels interessos dels propietaris. També va indicar que és cabdal adoptar mesures, consensuades amb el sector, que actuïn directament contra l’origen de l’augment del preu, que no és un altre factor, segons Marsà, que “la manca d’oferta”. Per aquest motiu, el president de l’Associació afirmà que cal incentivar  la construcció d’un parc d’habitatge assequible suficient i estable per poder respondre a la demanda d’habitatge de les famílies catalanes en situació vulnerable.

El president de l’APCE va criticar durament la Llei 11/2020 de mesures urgents per al control de rendes en matèria de contractes de lloguer, ja que, segons la seva opinió, agreujarà l’accés a l’habitatge, especialment de les famílies més vulnerables, i provocarà una reducció de l’oferta, a més d’afectar greument la seguretat jurídica del sector en ser una normativa anticonstitucional.

Seguidament, el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, va explicar els motius que van dur a la regulació dels preus del lloguer. Segons Fornt, la llei 11/2020 intenta donar resposta a les necessitats de moltes famílies a Catalunya, amb tres criteris principals:

  • Actuar sobre municipis amb increments de rendes importants per reduir el pes del lloguer en la despesa familiar: segons dades de l’Agència, el 40% de les famílies catalanes destinen més del 40% dels seus ingressos a pagar el lloguer, mentre que la mitjana europea és del 27,9%.
  • Pràctiques abusives i definir de forma més clara drets i obligacions contractuals
  • Definir criteris igualitaris en el pacte de la renda.

Durant la sessió, Fornt va reconèixer que la manca d’un parc públic d’habitatge assequible de lloguer és una de les principals causes de la problemàtica, i també va admetre que a Barcelona, principal àrea del mercat del lloguer a Catalunya, té una distribució de la propietat dels habitatges en lloguer força atomitzada, formada per petits propietaris majoritàriament, que complementen la seva renda amb el lloguer.

En la jornada també va participar l’advocat Carles Sala, qui va aprofundir en el nou marc jurídic dels arrendaments urbans a Catalunya, especialment pel que fa al Decret Llei 17/2019 i la Llei 11/2020. Sala va explicar per què el Decret Llei 17/2019 seria inconstitucional repassant el recurs d’inconstitucionalitat presentat davant el Tribunal, a banda de comentar les conseqüències per al sector de l’aplicació de les darreres normatives a Catalunya: fugida de les inversions cap a altres territoris, inseguretat jurídica, sortida d’habitatges de l’oferta del mercat de lloguer, i l’estigmatització reiterada de la propietat, entre d’altres.

La jornada es va tancar amb una taula rodona en què representants de les entitats que agrupen els diferents actors del sector immobiliari -APIs, Administradors de Finques, Cambra de la Propietat Urbana, ASVAL i APCE- van exposar la seva visió respecte de la nova llei de contenció de rendes i com aquesta soscava de manera subtil el dret a la propietat, a banda d’analitzar la tipologia i els resultats d’aquest tipus de regulació en altres països europeus de referència, com ara França o Alemanya.

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.