Jornades

El mercat immobiliari residencial de lloguer a Catalunya. Novetats en el marc jurídic d’aplicació

JORNADA HABITATGE I FUTUR

Dimecres, 5 de juny de 2019.

El cicle “Habitatge i Futur” es va centrar en el mercat immobiliari residencial de lloguer a Catalunya. En aquesta primera sessió de l’any, es va voler analitzar les novetats en el marc jurídic d’aplicació, especialment respecte de les darreres normatives, com són el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler; així com també de les lleis 24/2015 i 4/2016 sobre emergència habitacional, i el Decret-llei sobre contenció del preu dels lloguers, normatives  aprovades pel Govern de la Generalitat .

En la presentació de la sessió van participar la directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Judith Gifreu, i el president de l’APCE, Lluís Marsà, qui va alertar sobre la situació d’inseguretat jurídica existent en aquells moments degut als canvis normatius aprovats, i que afectaven negativament al sector. Marsà va indicar que aquests canvis normatius no són una solució real al problema d’accés a l’habitatge, ja que aquest tipus de mesures “penalitzen a les empreses que poden augmentar l’oferta d’habitatges, especialment en lloguer”.

Per la seva banda, Judith Gifreu va exposar les polítiques de promoció d’habitatge de lloguer protegit que desenvolupa la Generalitat, i les mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, explicant en detall l’aplicació de les lleis 24/2015 i la 4/2016. Judith Gifreu va explicar els mecanismes per mobilitzar habitatges buits i destinar-los a lloguer social (expropiació temporal de l’ús d’habitatges injustificadament en desús; convenis de cessió temporal amb les entitats financeres, o els expedients administratius sancionadors), i va remarcar la necessitat d’ampliar el parc públic d’habitatge a Catalunya, afirmant que aquestes són mesures provisionals, i que “cal anar cap a mesures que resolguin de veritat el problema sistèmic que tenim. I això es resol usant fórmules de col·laboració publico-privada”. Al llarg de l’acte també s’exposà la visió d’experts i dels operadors del mercat en relació als canvis al mercat del lloguer.

Bernat Mullerat, soci de Cuatrecasas, va explicar abastament el nou marc jurídic dels arrendaments  urbans, mentre que l’economista Agustí Jover va analitzar la conjuntura del mercat del lloguer a  Catalunya, matèria sobre la qual el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana, Òscar Gorgues, va aportar-ne una visió comparada. La jornada va tancar-se amb una taula rodona sobre el mercat  residencial en lloguer formada per representants dels operadors del mercat: Anabel Miró, presidenta del Col·legi d’Administradors de Finques, Gerard Duelo, president del Col·legi d’APIs, Joan Ràfols, president de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, i Josep Donés, secretari general tècnic de l’APCE.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.