Jornades

El nou sistema de subministrament immediat d’informació l’Impost sobre el Valor Afegit

TALLER ESPECIALITZAT

Reial Decret 596/2016 per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans electrònics en la gestió de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Dimarts, 13 de juny de 2017.

El govern va aprovar el passat 2 de desembre el Reial Decret 596/2016, mitjançant el qual es desenvolupa un nou model d’administració dels llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària, conegut com S.I.I., (Sistema de subministrament immediat d’Informació).

Recentment s’ha aprovat l’Ordre HFP / 417/207, per la qual es desenvolupen les especificacions normatives i tècniques de la gestió dels llibres registres a través de la seu electrònica de l’AEAT.

Aquesta modificació comportarà un canvi en la gestió del IVA i afectarà a molts subjectes passius de l’IVA, en particular a aquells amb un volum d’operacions superior a 6 milions d’euros, els quals han d’informar la Agència Tributària en uns terminis relativament breus sobre els seus registres de facturació.

Aquest nou sistema que entra en vigor a partir de 1 de juliol de 2017 obligarà a una adaptació dels processos administratius, de facturació, comptables i dels sistemes informàtics dels subjectes passius de l’IVA afectats.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.