Jornades

Fons europeus Next Generation al sector immobiliari: rehabilitació amb eficiència energètica

HABITATGE I FUTUR

Adaptat a la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març

Divendres, 22 d’abril de 2022

Sessió realitzada per Webinar.

El parc edificat necessita intervencions de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes que permetin fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequada. L’eficiència energètica dels edificis ia través d’aquests de les ciutats constitueix un dels pilars bàsics de futur.

L’activitat de rehabilitació en conjunt ha de cercar àrees que permetin aplicar polítiques integrals que prevegin intervencions no només en l’àmbit fisicoespacial, sinó també en els àmbits social, econòmic, ambiental i dintegració de la ciutat.

Part dels fons que la UE té compromesos amb els diferents països membres per afrontar la crisi derivada de la pandèmia pel Covid-19 són tendents a aquesta finalitat, així com l’ampliació del parc d’habitatge assequible de lloguer.

Per mitjà de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al finançament de les actuacions de rehabilitació de tres dels programes en què es preveien Decret 853/2021, de 5 d’octubre: Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici, Programa 4 d’ajuts a les actuacions de millora d’eficiència energètica a habitatges i al Programa 5 d’ajudes per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

A la present jornada es repassaran els principals aspectes de la convocatòria de les subvencions dels diferents programes, així com la sol·licitud i la tramitació.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.