Jornades

Fons europeus Next Generation en el sector immobiliari: ampliació del parc d’habitatge assequible en arrendament

HABITATGE I FUTUR

Adaptat a la Resolució DSO/1503/2022, de 18 de maig

Dimecres, 22 de juny de 2022

Sessió no presencial.

El DOGC núm.8673 de 23 de maig de 2023 ha publicat la “Resolució DSO/1503/2022, de 18 de maig, per la qual s’aproven les condicions d’accés per a la selecció de propostes d’actuacions per al finançament del Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU”.

El Programa té com objecte el finançament de la promoció d’habitatges i allotjaments de nova construcció o rehabilitació d’edificis no destinats actualment a habitatge, que es promoguin sobre sòls de titularitat publica, tant d’administracions públiques, organismes públics i altres entitats de dret públic, com d’empreses públiques, públic-privades i societats mercantils participades majoritàriament per les administracions públiques, que es qualifiquin com habitatges amb protecció oficial destinats a arrendament o cessió d’ús en règim general, o modalitat que els substitueixi, amb caràcter indefinit.

Documentació jornada

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.