Jornades

Fons europeus Next Generation en el sector immobiliari: rehabilitació amb eficiència energètica. Convocatòria Barcelona ciutat

HABITATGE I FUTUR

Dimarts, 19 de juliol de 2022

Sessió no presencial.

El parc edificat necessita intervencions de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes que permetin fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat.

El BOPB de 27 de juny de 2022 ha publicat l’Anunci del Consorci de l’Habitatge de Barcelona sobre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea -NextGenerationEU, per a les actuacions del programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Les subvencions d’aquests programes tenen per objecte el finançament d’obres o actuacions de millora acreditada de l’eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sens perjudici de que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació. Així com l’impuls i ajut a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

En aquesta jornada es repassaran els principals aspectes de la convocatòria de les subvencions dels diferents programes, així com la seva sol·licitud i tramitació.

Documentació jornada

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.