Jornades

Fons europeus Next Generation en el sector immobiliari: rehabilitació amb eficiència energètica. Convocatòria AMB

HABITATGE I FUTUR

Dimecres, 8 de juny de 2022

Sessió no presencial.

El parc edificat necessita intervencions de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes que permetin fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat.

El BOPB de 29 d’abril de 2022 ha publicat la convocatòria per la concessió d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Nextgeneration EU per als municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona en règim de concurrència no competitiva.

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació que recull el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Els objectius específics del Pla es concreten en actuacions que comporten la renovació del parc d’habitatges i edificis amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i la integració de fonts d’energia renovables que alhora suposin una millora de la conservació i de la seguretat d’utilització, una major digitalització dels edificis així com l’impuls en l’activitat rehabilitadora.

En aquesta jornada es repassaran els principals aspectes de la convocatòria de les subvencions dels diferents programes, així com la seva sol·licitud i tramitació.

Documentació Jornada

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.