Jornades

Fons Next Generation EU. Ajuts per a la millora de l’eficiència energètica en les actuacions de rehabilitació a nivell d’edificis (Programa 3). El paper de les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR)

SESSIÓ PRÀCTICA

Dijous, 23 de novembre de 2023

09:00h – 11:30h

Format presencial i Online.

L’objectiu del programa 3 dels Fons Next Generation EU és el finançament d’obres o actuacions als edificis d’ús predominant residencial on s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, amb especial atenció a l’envolupant edificatori en edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloent els seus habitatges, i als habitatges unifamiliars.

Són beneficiaris les comunitats de propietaris i propietats verticals, tant si són persones físiques com jurídiques.

Les subvencions estan destinades a actuacions en els elements comuns de l’edifici en què s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració. També es subvencionaran actuacions que impliquin la retirada de productes de construcció que tinguin amiant.

El sol·licitant serà un tècnic competent que farà la declaració responsable dels requisits tècnics de l’edifici objecte de la subvenció. Les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR) dels col·legis professionals corresponents realitzaran la revisió, validació i l’informe d’avaluació i idoneïtat administrativa i tècnica de la documentació aportada.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.