Jornades

Gestió del procés de tramitació de les promocions d’habitatge protegit a Catalunya. Especial referència a les instruccions nº 1 i 2 de l’Agència de l’Habitatge

SESSIÓ PRÀCTICA

Dijous, 30 de setembre de 2021

Sessió realitzada per Webinar.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat dues instruccions en relació a l’Habitatge Protegit a Catalunya amb incidència per a les empreses del sector promotor-constructor i patrimonial:

  • La Instrucció 1/2021 per la qual s’estableix l’actualització dels mòduls d’habitatges qualificats de/amb protecció oficial, abans de l’entrada en vigor del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.
  • La Instrucció 2/2021, relativa als procediments d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial, de venda, en primera transmissió, aclarint els diferents passos a seguir per l’adjudicació, tal com diu la Llei “gestionada per el promotor”.

Així mateix aprofitarem la sessió per resoldre les preguntes freqüents sobre la tramitació i gestió dels habitatges d’HPO.

Descarregar programa

Documentació presentada

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.