Jornades

Gestió i funcionalitats Web e-distribució per a l’atenció de nous subministraments

SESSIÓ PRÀCTICA

Dimecres, 22 de febrer de 2023

Format presencial Sede Corporativa de Endesa (Av. Vilanova, 12 – 08018 Barcelona)

EXCLUSIU ASSOCIATS APCE

Les empreses distribuïdores d’energia són les responsables de l’explotació, el manteniment i les adequacions o reforços de la xarxa existent necessaris per a suportar el creixement de la xarxa amb les adequades condicions de qualitat.

L’activitat de Nous Subministraments consisteix en atendre les sol·licituds de nous subministraments o ampliació dels existents. Per això serà necessari desenvolupar o modificar les xarxes de distribució, atenent al criteri de mínim cost i garantint la qualitat del servei i desenvolupament sostenible de la xarxa, tant dels nous subministraments com dels existents.

L’objectiu de la sessió informativa és l’exposició del funcionament del web de e-distribució que, de manera online, facilita la gestió de les sol·licituds dels nous subministraments.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.