Jornades

Infraestructura en edificis per a la recàrrega de vehicles elèctrics

SESSIÓ PRÀCTICA

Divendres, 11 de maig de 2018.

El passat 11 de maig  l’APCE va celebrar una nova jornada dins el cicle Aula Immobiliària, en que es va tractar la nova normativa per la qual els edificis o estacionaments de nova construcció hauran de comptar amb unes dotacions mínimes de l’estructura i instal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

L’obertura de la jornada va córrer a càrrec de la directora de l’Institut Català de l’Energia, Sra. Assumpta Farran, considera imprescindible la necessitat de tenir una visió general de país per al futur en matèria energètica. Segons el seu parer, “aquesta visió futura hauria de contemplar dues estratègies: la mobilitat elèctrica, i que el ciutadà pugui generar energia a casa, que també pugui ser propietat del ciutadà”. Farran també va repassar la situació actual de la normativa europea, amb l’aprovació de la directiva de mobilitat elèctrica, que encara no ha estat publicada, però que segons la informació de què disposa l’ICAEN, estableix que tots els edificis nous han de tenir la instal·lació prèvia feta sempre que tinguin més de 10 aparcaments per tothom, és a dir, disposar d’un punt de recàrrega per cada 10 places.

Per la seva banda, el president de l’APCE, Sr. Lluís Marsà, va recordar que des del 30 de juny de 2015, els edificis o estacionaments de nova construcció hauran de comptar amb unes dotacions mínimes de l’estructura, i instal·lació elèctrica, per a la recàrrega de vehicles elèctrics. També va comentar les diferents solucions existents per donar compliment a la norma i, com ”en funció de cada cas, caldrà trobar la millor opció tècnica, però també valorant les seves repercussions des d’altres àmbits, com els aspectes de caràcter jurídic o comercials: per exemple si s’opta o no per vincular les places d’aparcament als propis habitatges”.

La sessió va continuar amb la intervenció del Sr. Lluís Morer, cap del Programa d’Eficiència Energètica de l’ICAEN, qui va afirmar que el proper cotxe gairebé serà 100% elèctric, fet que incidirà i acabarà sent determinant en les decisions de compra en matèria d’habitatge. També va assenyalar l’oportunitat que s’obre tant a promotors, instal·ladors i fabricants de components per a punts de recàrrega elèctrica pel que fa a la rehabilitació de pàrquings comunitaris existents, que s’hauran d’adaptar a les noves necessitats.

Morer també va fer referència a la nova directiva europea, que augmenta els mínims que s’exigeixen en les instal·lacions als edificis respecte de l’actual Reial Decret 1053/2014, que estableix una estació de recàrrega elèctrica cada 40 places, o que els sistemes d’instal·lació fossin del 15% de les places. Lluís Morer va explicar que, segons la nova directiva aprovada per la UE -pendent encara de publicació- “els edificis no residencials nous o reformats amb més de 10 places han de tenir com a mínim un punt de recàrrega i els sistemes de conducció han de cobrir el 20%. Pel que fa als edificis residencials, el que s’ha de cobrir ja és el 100% de la pre-instal·lació”.

Durant la seva exposició, Morer va detallar les diferents fases del  pla estratègic de la Generalitat en matèria de mobilitat elèctrica: una primera fase amb la implantació d’estacions ràpides (en carretera o en ruta); la segona que contempla les estacions semi ràpides (en centres comercials, etc.) i la tercera fase d’estacions de càrrega normal (als aparcaments i pàrquings). Morer va indicar que tenen previst que en un any i migs estigui desplegada la primera fase, amb la cobertura de tot el territori.

Per part d’Endesa Distribución, els Srs. Francisco Salvador i Eduard Roge, responsables de nous subministraments a la zona Catalunya Oest de la companyia, van exposar els conceptes bàsics i la tipologia d’esquemes d’instal·lació de recàrrega fent una comparativa dels seus avantatges, així com el cost que suposa cada tipologia, en funció de l’esquema escollit, responent a totes les preguntes sobre els tipus d’esquemes que van formular els assistents a la jornada.

D’altra banda, el Sr. Alejandro Valdominos, representant de Nous Negocis de l’empresa SIMON, va explicar els diferents tipus d’endolls i altres materials necessaris per a la construcció de la instal·lació prèvia per a la recàrrega del vehicle elèctric, i la possibilitat de poder regular a través d’un Sistema Intel·ligent d’Energia, més que desllastar, ja que té efectes sobre la vida de les bateries del vehicle. Valdominos va fer referència a la Guia ITC BT52 com un document útil per a millorar i resoldre els dubtes de les empreses promotores en matèria d’instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics als edificis.

Documentació

Descarregar programa

 

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.