Jornades

Infraestructura en edificis per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Desenvolupament de l’activitat i tramitacions durant l’estat d’alarma

SESSIÓ PRÀCTICA

Sessió on-line realitzada per Webinar.

Dimarts, 5 de maig de 2020

El passat 5 de maig l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) va celebrar una sessió pràctica online sobre la nova instrucció tècnica complementària (ITC) BT 52 «Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la  recàrrega de vehicles elèctrics» del Reglament electrotècnic per a baixa  tensió, disposició primera del Reial decret 842/2002, de 2 d’agost.

El president de la Comissió Tècnica i per al Foment de la Rehabilitació i la Sostenibilitat de l’APCE, Alex Sastre, va iniciar la sessió ressaltant la importància de l’adequació dels edificis a les noves normatives sobre eficiència energètica i el cas concret de la preinstal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en les places d’aparcament i els aparcaments col·lectius dels edificis de nova construcció. Sastre, a més, va assenyalar el valor afegit que aporten aquest tipus d’actuacions en el procés de venda de les promocions, a causa de la creixent conscienciació dels ciutadans respecte de la sostenibilitat i la reducció del consum energètic, i la cerca d’habitatges sostenibles.

Alejandro Valdovinos, responsable de nous negocis de Simon, va aportar les solucions per a l’aplicació pràctica de la norma sobre infraestructures en edificis per a la recàrrega de vehicles elèctrics que ofereix la marca, i va assenyalar que, encara que no és obligatòria la instal·lació, sí que ho és la preinstal·lació i la previsió de potència per a un 10% de les places de garatge de l’aparcament comunitari. Durant la seva intervenció va explicar el tipus d’Infraestructura de Recàrrega a proposar (superlenta, lenta, normal), quin escenari dur a terme per a aquesta mena d’infraestructura, amb la necessitat de previsió de potència de càrrega que, en instal·lacions d’aparcaments o estacionaments col·lectius en règim de propietat horitzontal aquesta potència, s’ha de calcular multiplicant 3.680 W pel 10% del total de les places d’aparcament construïdes, i amb una instal·lació de SPL amb coeficient del 30%. També va posar l’accent a tenir en compte les inversions col·laterals, i la gestió i el manteniment d’aquesta infraestructura.

Des d’Addient, la seva directora general, Rosa Roca, i el tècnic de l’OCA, José Torres, es van centrar en la incorporació de la infraestructura en edificis per a la càrrega de vehicles elèctrics en els projectes d’edificació, destacant aspectes rellevants per a tenir en compte en el projecte de cara a la inspecció. Pel que respecta a edificis nous, serà necessari que el projecte i inspecció de la infraestructura de recàrrega contempli una potència de 50 >kW; la instal·lació de recàrrega exterior amb una potència de 10 >kW, i en la manera de recàrrega 4 es produeixi un corrent continu ultra ràpid. En el cas d’ampliacions, no serà necessari projecte ni inspecció en l’aparcament d’edificis d’habitatges, sempre que no se superin els límits esmentats anteriorment. També van posar l’accent a realitzar una correcta elecció de la mena d’esquema d’instal·lació, amb una ubicació adequada del comptador principal, el nombre màxim d’estacions per circuit i la seva correcta identificació d’aquests, entre d’altres aspectes.

Durant la sessió també es va analitzar com s’han desenvolupat l’activitat promotora i constructora durant l’estat d’alarma sanitària per la Covid-19, explicada pel director general de l’APCE, Marc Torrent, qui va fer un repàs a les diferents normatives aprovades durant l’estat d’alarma amb efectes sobre l’activitat de les empreses promotores i constructores. Torrent també va explicar als assistents al webinar el document de propostes per a la reconstrucció del sector que va presentar l’APCE el passat 27 d’abril, i en el qual el sector promotor i constructor planteja a les administracions una sèrie de mesures per a dinamitzar el sector sense cap cost econòmic, que permetrien aconseguir una producció anual de 25.000 habitatges d’obra nova, xifra estimada per diversos experts per a cobrir les necessitats de llars a Catalunya, i que s’extreu del Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge. Segons l’APCE, aconseguir aquesta xifra de producció d’habitatges generaria més de 60.000 llocs de treball, i una recaptació fiscal de 1.500 milions d’euros.

Va tancar el webinar el secretari general tècnic de l’APCE, Josep Donés, qui va explicar els diferents aspectes a tenir en compte les tramitacions de llicències d’obres de primera ocupació, cèdula d’habitabilitat o gestió de planejaments durant el període de l’estat d’alarma, i va recordar que els serveis jurídics de l’APCE estan a disposició dels associats per a atendre consultes i assessorar en la gestió d’aquests tràmits, especialment amb les particularitats de procediment i temps administratius derivats de l’estat d’alarma.

Descarregar programa

Documentació presentada

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.