Jornades

La reforma laboral: Marc d’actuació de les empreses promotores-constructores i la prevenció de riscos

JORNADA

Dimecres, 23 de febrer de 2022

Sessió realitzada per Webinar.

El Real Decreto-Ley 32/2021 de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball modifica entre d’altres qüestions les modalitats de contractes, estableix nous mecanismes de flexibilitat i revisa la ultractivitat dels convenis col·lectius.

D’ençà la declaració de l’Estat d’Alarma a conseqüència del Covid-19 són nombroses les disposicions que s’han publicat en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos. La sessió farà un repàs dels principals aspectes de la normativa en les diferents casuístiques empresarials.

També s’analitzarà la normativa d’aplicació en seguretat i salut en el sector promotor constructor, repassant les obligacions i responsabilitats dels agents intervinents. Alhora es tractarà de la gestió de riscos i les seves cobertures asseguradores.

Documentació presentada

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.