Jornades

La tramitació de llicències a la ciutat de Barcelona. Modificacions de l’ORPIMO i de les reserves d’aparcament obligatòries

SESSIÓ PRÀCTICA

Dijous, 8 de novembre de 2018.

El passat 8 de novembre l’APCE va celebrar una jornada sobre les modificacions de l’ORPIMO i de les reserves d’aparcament obligatòries. El BOPB de 4 de juliol d’aquest any va publicar l’aprovació definitiva de l’Ajuntament de Barcelona de la modificació de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal de les Obres. La present modificació consisteix en la introducció de certs requeriments i exigències documentals a través dels comunicats i les llicències d’obres.

En aquesta jornada van participar la Sra. Ester Santiago, directora de Serveis de Llicències de l’Ajuntament de Barcelona; el Sr. Isidre Costa, director dels Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni de l’Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona (IMHAB); la Sra. Amèlia Mateos, directora de serveis de Planejament de l’Ajuntament de Barcelona; i el Sr. José Tajadura, Tècnic de la Direcció de Serveis de Planejament de l’Ajuntament de Barcelona, qui van explicar als assistents la modificació de la normativa i altres detalls sobre les reserves d’aparcament obligatòries. Una de les mesures que es va comentar durant la primera part de la jornada, és la proposta de requerir als propietaris que realitzin les obres, per la presentació d’un pla de reallotjament i l’emissió d’un informe preceptiu per part dels serveis d’habitatge que avaluï l’adequació de les previsions contingudes en el pla. Aquest pla contindrà una memòria que reculli dades d’identificació dels afectats i en quines condicions es donarà compliment al dret de reallotjament i en el seu cas el dret de retorn, pressupost del pla i documentació complementària.

Així mateix, els representants de l’Ajuntament de Barcelona presents a la sessió van informar de l’aprovació d’una modificació del Pla General Metropolità que actualitza la normativa que estableix les reserves d’aparcament obligatòries en habitatges, comerços, equipaments i oficines. La modificació preveu un ajust de la previsió de places amb l’objectiu d’adaptar la normativa a les necessitats d’avui dia i evitar així el creixement il·limitat de les places d’aparcament subterrànies i fomentar una mobilitat més amable, segura i sostenible.

En la celebració de la sessió també es va aprofitar per a fer un repàs de la tramitació de llicències a la ciutat de Barcelona i el paper de les entitats col·laboradores de l’Ajuntament barceloní. En aquest sentit, la Sra. Rosa Roca, directora general d’Addient va puntualitzar sobre el marc normatiu, així com també va informar sobre l’Informe Previ d’Habitatge (IPH), i de quines són les obres objecte d’aquest informe (gran rehabilitació, increment de volum o sostre edificable sense intervenció global en l’edifici, etc.). Les cobertures asseguradores en rehabilitació d’edificis i el seu control tècnic també va ser motiu d’anàlisi, que va córrer a càrrec de Josep Antonio Morote, product manager de l’Àrea de Negoci d’Empreses/Construcció d’AXA, i del Sr. Agustí Marfil, director d’Agència III a CPV, Control Prevenció i Verificació.

Documentació

Descarregar programa

 

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.