Jornades

Ley por el Derecho a la Vivienda

HABITATGE i FUTUR

Dimarts, 13 de juny de 2023

Format presencial i Online

La Llei pel Dret a l’Habitatge desenvolupa el dret recollit a la Constitució a un habitatge digne. Persegueix ajudar aquells col·lectius amb més dificultats d’accés a aquest bé amb mesures com ara el límit al preu del lloguer o l’impuls dels habitatges públics.

El projecte de llei pel dret a l’habitatge va ser aprovat pel Consell de Ministres l’1 de febrer del 2022, pel Congrés el 27 d’abril del 2023 i definitivament pel Senat el 17 de maig. En data 25 de maig es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). És una de les reformes recollides al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Descarregar programa

Documentació presentada

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.