Jornades

L’habitatge vacacional a Catalunya

JORNADA

Dilluns, 17 de juny de 2019.

L’APCE, juntament amb CaixaBank, van celebrar a Salou una nova edició de la jornada “L’Habitatge Vacacional a Catalunya”, en aquest cas celebrada a Salou, i que va ser inaugurada per l’Alcalde del municipi, Pere Granados, qui va subratllat la rapidesa amb què s’està produint el canvi d’hàbits del turisme, més enfocat a viure experiències, i el valor dels allotjaments com un dels factors que incideixen en aquesta experiència turística. Granados va fer referència a l’activitat dels allotjaments turístics, als quals se li ha de donar caràcter d’activitat econòmica, i dotar de la regulació corresponent. “Hi ha d’haver un control d’aquests apartaments. No sóc partidari de prohibir, ni de marcar zones, però cal regular-los per mantenir la qualitat del nostre turisme”. Granados va indicar que actualment a Salou hi ha 38.000 habitatges, dels quals 9.000 són residencia habitual. En aquest sentit, l’Alcalde de Salou destacà la potencialitat del municipi en matèria urbanística, així com la necessitat de la col·laboració publico-privada per treballar conjuntament i poder revertir-ho en beneficis per a la societat.

Per la seva banda, Eduard Brull, president de la Comissió de Conjuntura Econòmica, Turisme i Internacional de l’Associació, va assenyalar l’impacte econòmic positiu que té el turisme a Catalunya, especialment a nivell local, ja que “generen llocs de treball, afecten positivament en l’economia local i, en menor mesura, incideixen en el creixement de la població de les àrees turístiques, com ara Salou”. Pel que respecta de l’impacte del turisme en el sector promotor, Brull indicà que és positiu, tot i que recordà que el sector es troba en plena recuperació després d’un període de crisi, i que els registres de producció encara són modestos; i posà com a exemple d’aquest lleuger increment l’àrea turística de la Costa Daurada (central més nord), on es van iniciar l’any passat uns 400 habitatges, i se’n van finalitzar 435.

Des de CaixaBank, Víctor Martínez, va destacar la importància de Salou i de la Costa Daurada com una de les destinacions de costa cabdals a Catalunya, constatant que hi ha demanda, així com també l’interès de l’entitat en aquesta zona per finançar habitatges de primera i segona residència.

En la jornada es va analitzar les tendències immobiliàries i perspectives a la costa de Catalunya i Mediterrània, ponència que va córrer a càrrec de Pablo Pluvinet, Director a Catalunya Nordest i Relacions Institucionals a Catalunya de ST Sociedad de Tasación. Segons Pluvinet, les perspectives a la província de Tarragona, i especialment a la seva zona turística, són positives, i els preus es mantenen encara lluny dels màxims registrats en època prèvia a la crisi. Per la seva banda, Germán Fernández, director de l’oficina a Barcelona de Colliers International, creu que estan assegurats quatre anys de cicle encara, ja que els fonaments de l’economia catalana i espanyola són sòlids, hi ha certa estabilitat política, i els tipus d’interès baixos auguren el manteniment de la inversió. Pel que fa al sector residencial de segona residència, creu que es ralentitzarà per efecte del Brexit, tot i que descarta un impacte negatiu ja que considera que els operadors del mercat ja estan descomptant els possibles efectes.

Durant la jornada, Oriol Forner, director de negoci promotor de CaixaBank, va fer un repàs a la situació macroeconòmica mundial, fent especial èmfasi a l’evolució de l’economia espanyola i catalana. Pel que fa al sector, creu que els preus continuaran augmentant aquest 2019, tot i que per al 2020 la previsió és de manteniment de preus.  Per Forner, hi ha tres factors que ajuden a l’evolució del sector: la renda bruta disponible, que permet que la demanda domèstica funcioni; les condicions financeres, amb uns tipus d’interès molt baixos que es perllongaran en el temps; i l’empenta de demanda estrangera, fet especialment important a les zones turístiques. En aquest sentit, assenyalà que el 12% de les transaccions de l’any passat a Espanya es van fer per part d’estrangers, una xifra menor respecte de l’any anterior, degut a l’increment de les compravendes del mercat nacional. “Consolidar les xifres per tal d’aconseguir un turisme de qualitat és un dels reptes de futur de les àrees turístiques”, assegura Forner.

Van tancar la jornada Maria Trinitat Rovira, doctora en Turisme i Oci i professora del departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, i Daniel Roig, president de la Comissió Territorial de la província de Tarragona de l’APCE. La Dra. Rovira va analitzar l’evolució dels espais turístics residencials per adaptar-se a la demanda. Els espais turístics residencials es comparen amb els convencionals tot i que tenen un objectiu diferent. Dels espais turístics residencials dibuixen espais diferents degut als diversos agents que els configuren i del pes que tenen cadascun en aquests espais, i per aquest motiu, considerà que no es poden comparar amb els espais de residència permanent.

Per últim, Daniel Roig va fer les conclusions de la jornada, destacat que tots els municipis costaners de la província de Tarragona han multiplicat la població, i destacà Salou com una de les viles que han sabut reinventar-se i integrar les zones de segona residència dins el marc residencial convencional, degut a la construcció d’equipaments urbans en aquestes zones que abans només eren d’ús turístic. També es referí a l’auge dels allotjaments turístics, i del debat sobre la possible regulació al respecte, i de quina manera s’hauria de regular. En aquest sentit, demanà  a les administracions una regulació urbanística estable i de consens, així com incrementar la seguretat jurídica, base de l’estabilitat de l’activitat econòmica i de l’atractiu inversor a Catalunya, força malmesa després dels darrers canvis legislatius a Barcelona i a Catalunya.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.