Jornades

Modificació del Codi Tècnic de l’Edificació: Edificis de Consum Energètic Gairebé Nul (nZEB)

JORNADA

Dijous, 29 de novembre de 2018.

L’eficiència energètica als edificis és una prioritat dins les polítiques energètiques de la Unió Europea, que ha impulsat un paquet de mesures legislatives per a aconseguir els objectius sobre energia i canvi climàtic assumits per al 2020, 2030 i 2050: les Directives Europees d’Eficiència Energètica (2012/27/EU) i d’Eficiència Energètica en Edificis (2010/31/EU) les quals estableixen que tots els edificis (existents o d’obra nova) objecte de transaccions immobiliàries hauran d’obtenir un certificat d’eficiència energètica, i que tots els Estats Membre han d’adoptar polítiques i plans per a aconseguir que els edificis de nova construcció siguin de consum energètic pràcticament nul.

En aquest sentit, L’APCE va celebrar el passat 29 d’octubre una sessió sobre la publicació de la modificació del Reial Decret 314/2006, de17 de març, per el qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) que ofereix una nova definició a les exigències bàsiques d’estalvi energètic. El sots-director general d’Arquitectura i Edificació de la Direcció General d’Arquitectura, Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment, Sr. Luís Vega, va participar a la jornada explicant en què consisteix exactament aquesta modificació, i quins són els nous paràmetres i aspectes a tenir en compte en la seva aplicació. Vega va comentar que s’ha incrementat l’àmbit d’aplicació de l’exigència, amb uns canvis prou ambiciosos, però complibles, al seu parer. L’objectiu és arribar a aconseguir aproximadament un 50% en consum d’energies renovables.

Per la seva banda, des de SIBER, empresa especialitzada en solucions de ventilació, el seu responsable tècnic-comercial, Sr. Santiago Pascual va explicar els diferents sistemes de ventilació per al sector residencial, a través de solucions de ventilació híbrides. Des de SGS, el seu director, Sr. Jesús Marín Muñoz, ens va explicar com es pot dur a terme el control de l’eficiència energètica en els edificis, a través de les propostes i solucions de l’empresa en aquest àmbit.

La jornada la va tancar el Sr. Lluís Morer, cap del Programa d’Eficiència Energètica de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), qui va explicar quines van ser les al·legacions presentades per la Generalitat de Catalunya a Codi Tècnic de l’Edificació, com ara que la definició nZEB estigui més ben descrit al document final així com també que el test d’estanqueïtat del 50% pot ser que no sigui l’adequat, i que el control solar és més exigent en el residencial que al terciari, entre d’altres aspectes.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.