Jornades

Modificació del Codi Tècnic de l’Edificació: els Edificis de Consum Energètic Gairebé Nul. Retard a l’entrada en vigor pel Covid-19

JORNADA

Sessió on-line realitzada per Webinar.

Dimecres, 20 de maig de 2020

L’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) va celebrar un webinar sobre la modificació del Codi Tècnic de l’Edificació i els Edificis de Consum Energètic Gairebé Nul, i el retard en l’entrada en vigor de la normativa a causa de l’estat d’alarma. En aquesta sessió es va comptar amb la participació de representants de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri de Foment, que van detallar els efectes que ha tingut l’estat d’alarma en l’aplicació de la normativa, i en quina fase es troba, així com també les diverses solucions en matèria de sostenibilitat que ofereixen les empreses Vaillant, Mapei, Placo, i Uponor.

Va iniciar la sessió el responsable del Programa d’Eficiència Energètica de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Lluís Morer, va abordar la visió actual i la estratègia de la Generalitat per reduir el consum energètic dels edificis, que situa l’horitzó de comptar amb un model energètic 100% renovable a Catalunya l’any 2050. Respecte de l’adaptació dels edificis al nou Codi Tècnic de l’Edificació, Morer va indicar que des de la Generalitat focalitzaran els seus esforços principalment en la rehabilitació, ja que considera que en els edificis existents és on més dificultats hi ha per adaptar-los a la normativa degut a la manca de manteniment i desconeixement dels edificis, a més del cost elevat que suposen aquest tipus de millores. “Cada any s’haurien de rehabilitar 250.000 habitatges, i amb prou feines s’arriba als 25.000.”

Entre es panelistes del webinar també hi havia representants d’empreses que ofereixen solucions als promotors i constructors per a complir amb la normativa. Des de Vaillant, Gorka Goiri, director de formació de la companyia va incidir en l’increment dels requeriments en estalvi energètic que contempla la modificació del CTE de 2019, assenyalant que el percentatge de renovables exigit és d’almenys un 50% de les necessitats energètiques per a calefacció, refrigeració, ACS, ventilació, control d’humitat i il·luminació; i va presentar algunes de les solucions que ofereix Vaillant en matèria de climatització d’habitatges, adaptades al nou CTE.  Pel que fa l’aïllament tèrmic per l’exterior, Gabriel Ortín, director d’assistència tècnica de Mapei Spain va explicar les novetats en la matèria que presenta la companyia a les empreses promotores i constructores a través dels sistemes Mapetherm© en tres variants, i com aquests permeten a les empreses promotores i constructores construir edificis més eficients energèticament. Per a il·lustrar-ho, va explicar alguns casos pràctics d’edificis que han aplicat les seves solucions com a exemple de les prestacions que ofereixen les seves solucions.

Des de Placo-Saint Gobain, la responsable de Prescripció de la zona Est de la companyia, Carmen Vera, va exposar els requeriments d’eficiència energètica del nou Codi Tècnic de l’Edificació, fent referència en aquells aspectes que tenen una incidència destacada i que suposen una novetat respecte de l’anterior codi de 2013, i va explicar els diferents productes i serveis que des de Placo-Saint Gobain han desenvolupat per a què es puguin adaptar els edificis als nous requeriments que estableix la normativa. D’altra banda, Israel Ortega, director de Formació i Serveis Tècnics Iberia d’Uponor, va presentar les solucions de climatització per a disposar d’un habitatge eficient que ofereix la companyia, i fa ver especial menció sobre la importància del model BIM per al desenvolupament i execució de projectes immobiliaris, així com també els aspectes més rellevant de com seran les ciutats del futur, entre d’altres conceptes i actuacions que permetrien assolir els objectius d’eficiència energètica i consum gairebé nul.

Va tancar el webinar Luis Vega, sotsdirector general d’Arquitectura i Edificació de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministeri de Foment. Vega va explicar que, amb la crisi sanitària provocada pel Covid-19, des de la Direcció General d’Arquitectura es va intentar reinterpretar alguns aspectes del Codi Tècnic de l’Edificació per a poder adaptar-se i fer front als efectes provocats per l’estat d’alarma. Entre aquests aspectes destaca la paralització del termini de 6 mesos dels procediments administratius fins a l’aixecament de les limitacions respecte dels mateixos, quan es torni a poder evacuar llicències d’obres per part dels ajuntaments. Serà en aquest moment d’aixecament de les limitacions quan es tornaran a posar en marxa el termini i el temps restant que quedi en funció del moment en què es trobessin els procediments abans de l’estat d’alarma.

Luis Vega va recalcar que “seria positiu per a tots que, en la mesura del possible, tots anéssim sumant-nos al període voluntari d’aplicació de la nova reglamentació”, ja que suposaria una evolució molt favorable respecte de les necessitats d’eficiència energètica i sostenibilitat del parc d’habitatge espanyol. Entre els aspectes que Vega va destacar com a rellevants es troba la definició d’Edifici de Consum Gairebé Nul, assenyalant que només hi ha una única definició i es refereix als consums: “actualment poden haver-hi edificis existents que compleixin amb els requisits de consum d’energia primària total i renovable que puguin arribar a ser considerats edifici de consum zero, encara que no arribessin a complir amb tots els requisits específics”. Vega també va comentar alguns detalls de la limitació de l’ús de l’indicador de demanda, el concepte de “prestacionalitat”, els procediments de càlcul i els perfils d’ús, climes normalitzats i requisis de consum en funció del règim d’hivern.

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.