Jornades

Modificació del Codi Tècnic de l’Edificació: els Edificis de Consum Energètic Gairebé Nul

JORNADA

Dimecres, 13 de novembre de 2019.

Sala Auditori APCE

Recentment s’ha aprovat el Reial Decret pel qual es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.

Amb aquesta modificació s’actualitza el document bàsic DB HE d’Estalvi d’Energia, adaptant el Codi Tècnic de l’Edificació al que disposa la Directiva 2010/31 / UE d’eficiència energètica dels edificis, que estableix l’obligació de revisar i actualitzar els requisits mínims d’eficiència energètica periòdicament, a intervals no superiors a cinc anys per tal d’adaptar-los als avenços tècnics del sector de la construcció. Així mateix, s’introdueixen mesures per a la protecció de les persones enfront de l’exposició a gas radó a l’interior dels edificis, d’acord amb les obligacions imposades per la Directiva 2013/59 / EURATOM, mitjançant el desenvolupament d’una nova exigència bàsica HS juny dins el requisit bàsic de Salubritat. També es fan algunes modificacions en el document bàsic de seguretat en cas d’incendi per limitar adequadament el risc de propagació del foc per l’exterior dels edificis que podrien derivar-se de l’increment de les exigències reglamentàries en matèria d’eficiència energètica i la seva influència en els tancaments exteriors dels edificis.

Descarregar programa

INSCRIPCIÓ

Dades de l'empresa

Dades dels assistents

Número d'assistents:

Assistent 1

Assistent 2

Assistent 3

Assistent 5

He llegit i accepto les condicions legals.

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.