Jornades

Nou Marc de relació entre els Promotors amb patrimoni en arrendament i Endesa Energia

SESSIÓ PRÀCTICA FECAPCE

Dilluns, 11 de maig de 2015.

En l’actualitat una de les activitats que s’ha incrementat fortament és la de la promoció i explotació d’immobles de lloguer, tant residencials com terciaris i industrials.

Per aquest motiu la FECAPCE ha establert una línia directa de comunicació amb ENDESA ENERGIA i les empreses patrimonialistes, a fi d’assessorar en tot moment i d’agilitzar els tràmits i gestions derivades de la contractació i facturació.

Són objecte del conveni de relació:

  • Els estudis d’optipotència en subministressusceptibles dels mateixos, a fi d’optimitzar al màxim les potències i en definitiva el cost del terme fix.
  • La tramitació preferent de les altes i baixes de subministrament.
  • El tractament dels impagaments dels titulars de les pòlisses.
  • El Servei de Gestió Preferent (SGP).
  • El servei de Gestió Energètica Integral (GEI).
  • Optimització i estalvi energètic en els edificis (il·luminació, calefacció, aire acondicionat,…).
  • Proporcionar solucions tècnic/econòmiques per aportar subministrament i instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.