Jornades

Nous Plans Directors Urbanístics: Instruments territorials necessaris per dinamitzar l’economia del país

CONFERÈNCIA

Dimarts 8 d’abril.

Un dels objectius del govern de la Generalitat de Catalunya és potenciar aquells àmbits territorials estratègics que permetin captar inversions, dinamitzar l’economia i generar ocupació. Amb aquest propòsit el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’INCASÒL han posat en marxa conjuntament l’anomenada Unitat de Projectes Estratègics, amb la missió d’impulsar grans actuacions identificades com a tractores de desenvolupament econòmic en les seves àrees d’influència. L’objectiu és ajudar a la reactivació de l’economia catalana amb les eines que proporciona la planificació territorial.

Per parlar d’aquesta qüestió, Damià Calvet, Director General de l’INCASÒL, va pronunciar una conferència a l’Auditori de l’APCE. Primerament va glossar el paper de l’Institut al llarg de l’any i com la seva feina s’ha anat transformant en funció de l’evolució del mercat.

Per revertir aquesta situació estan utilitzant dues estratègies: per un costat prioritzant aquelles intervencions que ofereixin un retorn al més aviat possible i, per un altre costat, mitjançant els Plans Directors Urbanístics d’activitat estratègica, ubicats en àmbits molt definits. De la primera estratègia va posar com a exemple el cas de la intervenció que s’està portant a terme a Can Alemany, al terme municipal de Viladecans. Es tracta de 55 ha de sòl distribuït en 18 parcel•les per a usos industrial, logístic, comercial i terciari en una inversió de 41,3 milions d’€ i la creació de 400 llocs de treball directes.

Va explicar també que de Plans Directors ja n’hi havia hagut a l’urbanisme català, però que eren molt territorials la qual cosa condicionava fortament les futures intervencions municipals. Els d’ara tenen la voluntat d’ordenar per dinamitzar el procés econòmic del país.

Abans de presentar els 10 Plans va explicar que aquests instruments deriven de l’article 56 dels Text refós de la Llei d’Urbanisme, que diu: Corresponen als PDU la delimitació i ordenació de sectors d’interès supramunicipal per a l’execució directa d’actuacions municipals d’especial rellevància social o econòmica o de característiques singulars.

Els 10 Plans actualment en desenvolupament són:

1. Logis intermodal Empordà
2. Parc d’innovació del cuir i la marroquineria d’Igualada-Jorba
3. Logis intermidal Penedès
4. Circuit Barcelona-Catalunya
5. Eix Riera de Caldes Sud
6. Delta del Llobregat
7. Parc de l’Alba
8. BCN World
9. Salt-Vilablareix
10. Barcelona-Pirineus 2022

Amb anterioritat a la intervenció del Director General de l’INCASÒL, el President de l’Associació de Promotors, Lluís Marsà, va manifestar que la conjuntura actual de crisi econòmica havia posat de manifest, amb tota cruesa, la urgència i l’enorme importància d’avançar cap a un model territorial i urbanístic eficient i, sobretot, molt menys costós, de manera que suposi també una base certa per a la represa econòmica.

Va precisar també que tot i que Catalunya disposa d’una llarga i sòlida tradició urbanística pel que fa a la creació de ciutat, cal senyalar que, a banda del paper ordenador i regulador, és necessari facilitar i promoure projectes territorials amb capacitat tractora de l’economia tutelant el planejament urbanístic municipal i els projectes locals i impulsant directament projectes estratègics com els que es van presentar en aquesta sessió.

Descarregar programa de la sessió

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.