Jornades

Novetats laborals del sector promotor i constructor – Aplicació pràctica del Pla de Pensions del sector de la construcció

JORNADA

Divendres, 23 de febrer de 2024

Format presencial i Online.

Amb l’inici de l’any, el BOE ha publicat noves normes d’aplicació en l’àmbit laboral com el R.D.Llei 8/2023, l’increment de les bases de cotització, cotització de les pràctiques a les empreses, l’increment del SMI, etc.

Així mateix, la Comissió de treball del Congrés dels Diputats ha anunciat els punts centrals a debatre: reducció de la jornada laboral a 38,5 hores el 2024 i 37,5 hores el 2025, modificar l’acomiadament perquè sigui dissuasiu, modificar el registre horari obligatori des del 2019, representació dels treballadors en els consells d’administració de les empreses,  etc.

Finalment es donarà un repàs a la normativa continguda en el Conveni General del Sector de la Construcció pel que fa a la contribució al pla de pensions, aclarint els dubtes que han anat sorgint des de la publicació de VII Conveni General del Sector de la Construcció, la seva aplicació i liquidació a través del portal de l’ entitat gestora VidaCaixa,  així com la seva aplicació pràctica en nomines, IRPF i S. Social.

Descarregar programa

Documentació presentada

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.