Jornades

Objectius de la Sareb per 2015. Oportunitats per al sector promotor constructor

CONFERENCIA

Dimecres 18 febrer 2015.

Des de la seva creació pràcticament la compareixença anual dels màxims responsables de la Sareb a l’Associació de Promotors de Barcelona s’ha convertit en un clàssic dins del programa d’Aula Immobiliària. En aquesta oportunitat la presència del nou President de la Societat, Jaime Echegoyen, a qui van acompanyar la Directora Comercial de Transaccions, Maricela González, i el Director de Sòl i Actius Singulars, Adolfo Blázquez, va servir perquè, conjuntament, presentessin als empresaris del sector promotor de Catalunya els seus objectius per a l’exercici de 2015.

En primer lloc van fer un balanç dels dos anys de gestió de la Sareb que van resumir en més de 24.000 immobles venuts, uns ingressos de 8.800 milions d’euros i una amortització de deute al finalitzar 2014 de 5.400 milions d’euros. El President de la Societat va precisarque la Sareb en tot aquest temps ha demostrat ser capaç de generar ingressos per cancel·lar deute i per poder abonar més de 100 milions d’euros mensuals a les entitats rescatades. A més, va manifestar haver demostrat ser un catalitzador del canvi i percepció en l’exterior i un pol d’atracció de la inversió estrangera, a més de contribuir a la reactivació immobiliària i a la professionalització del sector.

Van abundar en la importància “clau” de Catalunya per a la Sareb. En aquest sentit van destacar que els actius immobiliaris representen un 21% sobre valor, mentre que els actius financers equivalen al 18% de la cartera acreditada. A més, Catalunya és la tercera comunitat per volum de vendes minoristes (12,2%), només superada per Madrid (16,3%) i la Comunitat Valenciana (17,56%). En aquestes dades sobre el pes del mercat català per a la Societat, van incidir en l’obra actualment en curs, detallant que el 30% del total del país (1.000 habitatges i 51 promocions) estan a Catalunya; concretament 284 habitatges i 19 promocions, distribuïdes a Girona (4 promocions i 790 habitatges), Tarragona (4 i 46) i Barcelona (11 i 168).

Quant a les operacions de sòl, van especificar que el total venut a Catalunya és de 74.000 m2 edificables, una xifra que representa el 19% del total. D’aquesta quantitat el 90% es va donar a la província de Barcelona (Barcelona, Badalona, Cabrils i Castelldefels), i el 10% restant a Girona (Salt) i Tarragona (el Vendrell).

En quan als objectius per 2015, van assenyalar que es fonamentaven en tres eixos: optimisme, ambició i creixement. El primer basat en el canvi de tendència del sector; el segon, de millorar els resultats obtinguts fins avui; i el tercer, per entendre que aquest creixement vindrà del costat minorista recolzat per una millora en el finançament.

Preguntats sobre quin tipus de producte tindria un millor comportament en el curt termini, van assenyalar que l’evolució del sòl vindrà donada pel creixement de la inversió, el residencial estarà en funció de la seva ubicació; que el mercat de locals comercials estarà estabilitzat; en el de naus industrials no s’encerta a veure creixement atès que el seu moment actual no és realista ja que respon a una etapa de creixement molt allunyat de les necessitats del mercat i que, per tant, el seu futur ha de buscar-se en el lloguer; i, finalment, l’evolució de les oficines dependrà també de la seva localització.

Amb anterioritat a les intervencions dels dirigents de la Sareb, Lluís Marsà, va destacar el treball de la Societat al llarg de 2014 al punt d’aprofitar fins a l’últim dia per tancar operacions de venda d’actius a grans inversors, amb el que va sumar transaccions de carteres en aquest últim impuls per valor de milions d’euros en actius situats en diverses comunitats autònomes. També va apuntar que la Sareb havia superat l’objectiu anual que s’havia marcat per a l’anterior exercici per al canal minorista, així com la bona marxa del canal majorista quant a la venda de carteres i de sòl urbanitzable, a més de desenvolupar i enfortir la seva estructura i el seu model de negoci.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.