Jornades

Pla Territorial Sectorial. Anàlisi de l’oferta i demanda d’habitatge a Catalunya

SESSIÓ PRÀCTICA

Dimarts, 19 de juny de 2018.

El passat 19 de juny, l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) va celebrar una nova sessió de l’Aula Immobiliària sobre El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH), que ha de constituir el marc orientador per a l’aplicació, a tot el territori de Catalunya, de les polítiques d’habitatge que estableix la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

En la presentació, el Sr. Josep Casas, Subdirector General d’Arquitectura, Planificació d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya, va explicar que Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya es fixa com a gran objectiu garantir que totes les noves llars que es formaran en els propers 15 anys, la majoria de les quals seran de persones joves, puguin accedir a un habitatge digne i adequat en termes de preu, localització, regim de tinença, superfície. Per aconseguir-ho, segons Casas, el PTSH es desglossa en els següent objectius complementaris:

  1. Donar compliment en 15 anys a l’objectiu de la solidaritat urbana. Aquest objectiu implica que en aquest termini s’haurà de disposar d’un 15% dels habitatges principals de les àrees de forta demanda destinats a polítiques socials.
  2. Ampliar el parc de lloguer social fins que representi el 5% dels habitatges principals. Amb l’assoliment d’aquest objectiu, Casas assegurà que Catalunya s’aproximarà a les mitjanes europees de parc de lloguer social.
  3. Promoure un ús més eficient i social del parc d’habitatges existent, mitjançant la destinació a lloguer social de part de l’habitatge desocupat amb polítiques de mobilització i mediació, d’adquisició de l’ús o la propietat d’habitatges de bancs i grans tenidors, etc.
  4. Incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer.

Casas també va destacar que el Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya preveu el seu desenvolupament mitjançant 4 plans territorials sectorials d’habitatges específics:

  • Pla territorial específic de les zones rurals, amb l’objectiu de millorar l’encaix de les polítiques d’habitatge en aquestes zones rurals en aspectes com la tipologia de l’habitatge amb protecció oficial, les formes de promoció més adients, o els tipus de ajuts més adequats.
  • Pla pel dret a un habitatge digne i adequat entre les persones grans, per tal d’atendre les creixents necessitats residencials específiques de les persones de 65 anys i més en el territori derivades, entre d’altres factors, del fort procés d’envelliment que experimentarà la societat catalana en els propers anys.
  • Pla de lluita contra el “sensellarisme”, que té per objectiu articular territorialment els diferent instruments de política d’habitatge que tenen com objectiu atendre les necessitats de les persones sense llar amb els objectius generals del Pla, i facilitar la coordinació amb la resta d’administracions i serveis
  • Pla pel dret a un habitatge de lloguer, per ampliar l’oferta d’habitatge de lloguer i corregir la tendència inflacionista en aquest segment de mercat.

Així mateix, durant la jornada ST Sociedad de Tasación va presentar les conclusions del seu estudi “Cens ST d’Habitatge Nou a Barcelona i Àrea Metropolitana 2018”. La directora d’Institucions i Grans Comptes de l’empresa, Consuelo Villanueva, va explicar els principals aspectes de l’estudi, on han identificat 374 promocions a la província de Barcelona, i concretament 145 a la ciutat comtal. Segons Villanueva, hi ha 3.601 habitatges nous pendents de venda a Barcelona, dels quals només el 12,4% estan acabats.

La sessió va finalitzar amb un col·loqui amb els assistents, que van mostrar formular diverses qüestions als representants del Govern, així com també als experts de ST presents a la sala.

Documentació presentada

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.