Jornades

Polítiques d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona

CONFERÈNCIA

Dijous, 4 de febrer de 2016.

L’habitatge és un dret bàsic de les persones que contribueix a la integració social i la qualitat de vida, per això les polítiques d’habitatge formen part de les polítiques socials que es volen impulsar de forma integrada a la ciutat de Barcelona, promovent els serveis que garanteixin l’atenció a les persones a les seves necessitats bàsiques en matèria d’habitatge.

La voluntat del consistori passa per fer tot el possible per garantir aquest dret impulsant i facilitant l’accés a l’habitatge i desenvolupant polítiques urbanístiques que assegurin la necessària disponibilitat de sòl per satisfer la demanda que d’habitatge assequible. Entre d’altres mesures, l’Ajuntament de Barcelona vol impulsar l’increment del parc públic d’habitatge de lloguer per ampliar entorn al miler d’unitats el parc d’habitatges disponibles a la ciutat, al temps que s’activa l’activitat econòmica vinculada a aquest sector.

Per parlar de totes aquestes qüestions, l’Associació va convidar al Sr. Javier Burón, Gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, que va començar per explicar la situació de l’habitatge social a la ciutat.

En aquest sentit va aportar els eixos centrals de l’actuació de l’Ajuntament en aquest qüestió, enumerant els cinc objectius a seguir sota el criteri d’avançar en la concepció de l’habitatge com a un dret ciutadà que genera obligacions públiques vinculades amb la disponibilitat d’habitatges accessibles:

  1. Atenció de l’emergència habitacional.
  2. Promoció de nous pisos de lloguer social.
  3. Incorporació de l’habitatge buit al parc de lloguer social i assequible.
  4. Rehabilitació pro activa i eficient.
  5. Promoció de noves formes d’accés i gestió de l’habitatge assequible.

Documentació de la conferència

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.