Jornades

Principals resultats de l’estudi de l’oferta d’habitatge nou 2019, a la ciutat de Barcelona

A la ciutat de Barcelona, l’estudi d’aquest any 2019 inclou un total de 209 promocions i 1.070 habitatges destinats a la venda, d’un total de 2.903 habitatges.

Els districtes amb major nombre de promocions són Eixample (43), Sant Martí (36) i Ciutat Vella (30). Els que disposen de menor nombre de promocions són Nou Barris (3), Les Corts (10) i Sarrià-Sant Gervasi i Sant Andreu (ambdós amb 13). La quantificació del nombre d’habitatges en oferta de venda té una certa correspondència, en general, a la de les promocions, així els districtes amb més habitatges a la venda són Eixample (284), Sant Martí (252) i Ciutat Vella (133). Els que disposen de l’oferta més escassa són Nou Barris (8), Sarrià-Sant Gervasi (40) i Les Corts (51).

Dels 2.903 habitatges pertanyents a les 209 promocions registrades, resta el 36,9% per vendre. El comportament per districtes és força diferenciat i oscil·la entre l’Eixample, on l’oferta és del 57,1% dels habitatges, a Nou Barris on aquesta oferta disminueix fins el 15,4%. Comportament que per barris evidencia encara més les diferències, així hi ha barris, com la Font d’en Fargues, la Teixonera, Diagonal Mar i el Front Marítim del Poble Nou on la totalitat dels habitatges de les promocions resten a la venda i barris com la Maternitat i Sant Ramon on hi resta el 2,4% dels habitatges o el Besòs i el Maresme on hi resta un 4,1% dels habitatges.

Del 36,9% d’habitatges en oferta de venda, l’11,4% d’aquests estan acabats i el 25,5% estan en alguna fase constructiva.

L’oferta dels habitatges a la venda es concentra en la tipologia de 2 dormitoris (43,8%) i de 3 dormitoris (36,5%), reduint-se al 9,0% els d’1 dormitori i al 8,6% als de 4 dormitoris. Encara en percentatges menors es situen el 0,8% d’habitatges tipus loft i el 1,2% d’habitatges de cinc o més dormitoris.El tipus d’habitatge més comú és el de tres dormitoris i dos banys i/o lavabos, que suposa el 25,3% de l’oferta, seguit pels de dos dormitoris i un bany i/o lavabo (21,4%) i els de dos dormitoris i dos banys i/o lavabos (20,7%). Per barris les diferències són força acusades, així hi ha barris on la mitjana de dormitoris no arriba a 2 com a Sant Antoni i la Sagrada Família i, en canvi, hi ha barris com Sarrià on la mitjana de dormitoris és de 5.

A la ciutat de Barcelona, és on la rehabilitació integral té més presència, assolint el 44,0% de les promocions, que comporta el 44,4% dels habitatges en oferta. Per districtes, la presència de la rehabilitació integral és desigual, així hi ha dos districtes (Les Corts i Nou Barris) en que és nul·la i districtes on conforma la majoria de l’oferta com l’Eixample (85,9%), Ciutat Vella (82,7%) i SarriàSant Gervasi (60,0%). Situació que es reflecteix més nítidament si l’anàlisi es transporta a escala de barris, registrant-se 19 barris (dels 44 barris de la ciutat amb promocions actives) sense cap habitatge en oferta provinent de la rehabilitació integral, mentre hi ha barris on la totalitat de la seva oferta prové de la rehabilitació integral: Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, la Font d’en Fargues, Sant Antoni i Diagonal Mar i el Front Marítim del Poble Nou.

Les qualitats més recurrents, en les promocions amb oferta d’habitatge a la venda a la ciutat, són el parquet (45,6%), la calefacció instal·lada –només calor- (41,3%), la bomba de calor instal·lada –fred i calor- (33,5%), els armaris encastats (29,8%), la placa d’inducció (27,2%) i l’aire condicionat instal·lat -només fred- (26,2%). Amb una presència menor també es troben: la placa de cocció vitroceràmica (14,0%), les plaques solars (3,2%), la placa de cocció a gas (0,6%) i la preinstal·lació d’aire condicionat – bomba de calor (0,5%).

L’ascensor és l’equipament més comú a les promocions de la ciutat de Barcelona (71,7%), excepte en el districte de Nou Barris, els altres nou districtes tenen alguna promoció sense ascensor. Amb percentatges menors, però significatius es registren un 28,2% dels habitatges amb piscina comunitària i un 27,0% dels habitatges amb traster.

En general, existeix una correspondència directa entre la superfície i el nombre de dormitoris de l’habitatge en oferta. Aquesta correspondència comporta que el 38,5% dels habitatges d’un dormitori tinguin superfícies iguals o inferiors als 50m², que el 34,7% dels habitatges de dos dormitoris tinguin superfícies entre els 60 i 80m², que el 32,0% dels habitatges de tres dormitoris tinguin entre 70 i
90m² i que el 34,1% dels habitatges de quatre dormitoris tinguin superfícies entre els 90 i els 110m². Indicar que el 47,3% dels habitatges tenen superfícies inferiors als 80m².

El ventall entre els 1.070 habitatges en oferta, respecte a la superfície, el preu i el preu per metre quadrat útil és amplíssim si s’observa pels districtes de la ciutat, serveixi a tall de mostra la mitjana del preu màxim del metre quadrat útil que s’obté a l’Eixample (9.118 euros) i la mitjana del preu mínim que s’obté a Nou Barris (3.706 euros).

En relació a l’any 2018, l’oferta de venda d’habitatges a la ciutat de Barcelona ha augmentat en 73 promocions (un 53,7%) i 238 habitatges (un 28,6%). Augments significatius, però inferiors als registrats pel conjunt de municipis estudiats. L’augment en termes absoluts de promocions i habitatges a la ciutat es desplega en cinc districtes, que han augmentat el seu nombre de promocions i habitatges (Sant Martí, l’Eixample, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Horta-Guinardó) amb més força que en els cinc districtes on el nombre de promocions i habitatges ha davallat respecte el 2018 (Sant Andreu, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, Nou Barris i Les Corts).

En el 2019 – i en relació al 2018 – la distribució per tipologies d’habitatge es força similar tant des de la perspectiva de la promoció, com des de la perspectiva de l’habitatge. Els canvis més notables són per una banda, el creixement del 12,5% dels habitatges plurifamiliars en bloc obert en detriment, relatiu, dels de bloc tancat que disminueixen un 11,8%. Indicar que, en relació al 2018, la rehabilitació integral ha augmentat -en termes absoluts- en paral·lel a l’augment de l’oferta, assolint el 44,0% de les promocions i el 44,4% dels habitatges, el 2019.

El preu de la superfície mitjana (útil) per metre quadrat dels habitatges a la venda mostra un increment, respecte de la de l’any 2018, del 6,9% (que el situa en 7.293 euros). Aquest increment és el resultat d’un increment del preu del 2,7% (situant la mitjana en 675.946 euros) superior lleugerament a l’ increment de la superfície d’un 2,4% (situant la mitjana en 92,8 m2).

A l’entorn d’aquestes dades mitjanes de la ciutat el comportament per districtes és força diferenciat, així hi ha districtes que augmenten un 12,8% el preu m2 útil com Les Corts i districtes que disminueixen el seu preu m2 útil un 10,1% com Sarrià-Sant Gervasi, tot i que majoritàriament –en sis dels deu districtes- es registra un augment.

Conjuntura del Sector. Febrer 2020

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.