Jornades

Propostes d’Haya al sector immobiliari de Barcelona

SESSIÓ PRÀCTICA

Dimecres, 29 de març de 2017.

El Sr. Jorge Pérez Seijo Director de l’Equip de Gestió de Deute per a Catalunya i Balears de la companyia Haya Real Estate va presentarles propostes de la companyia al sector immobiliari barceloní en una sessió que va tenir per escenari l’Auditori de l’Associació de Promotors de Catalunya, a la seu corporativa de Barcelona.

Haya Real Estate és una companyia referent en el sector de servicing immobiliari, amb línies de negoci que apleguen des de la gestió d’actius financers, la comercialització d’immobles, la valoració i desenvolupament de promocions immobiliàries així com la gestió patrimonial.

El Sr. Pérez Seijo va fer primer una valoració dels actius en gestió que Haya té a Catalunya que representen la xifra de 3.912 milions d’euros, que va desglossar en 1.480 milions de residencial acabat, 445 en construcció i en sòl, 835 milions en sòl finalista i 572 en desenvolupament, a més de uns altres 580 milions d’euros en el sector terciari.

Referint-se als sòls en gestió a Barcelona, aquests representen 303.815 m2 de sòl finalista, dels quals un 85% és residencial i un 15% terciari. D’altra banda el sòl en desenvolupament representa 668.136 m2, dels que el 80% és residencial i el 20% restat terciari.

Va incidir que, a diferència d’altres llocs del país, a Catalunya treballen sobre la base d’una distribució comarcal, expressada en el següent quadre:

Distribució comarcal del sòl
(m²)

Finalista En desenvolupament Total
Maresme 232.055 93.842 325.897
Barcelonès 23.256 33.031 56.287
Baix Llobregat 6.776 177.527 184.303
Garraf 23.628 9.440 33.068
Vallès Oriental i Occidental 4.400 285.532 289.932
Alt Penedès 4.400 20.794 25.194
Anoia, Bages, Osona i Bergadà 9.300 47.970 52.270

El vicepresident de l’APCE, Sr. Xavier Vilajoana, va presentar la sessió i al representant de la companyia Haya, explicant que les compravendes d’habitatge a Catalunya continuen a l’alça sent un mercat summament atractiu on la preocupació és buscar més producte, tant per cobrir la demanda interna com per al segment inversor.

De fet Barcelona, va precisar, la ciutat i la seva àrea metropolitana, lidera el panorama immobiliari català, tant en referència a la compra com al lloguer. En la compra els grans motors del mercat estan sent els inversors i l’habitatge de reposició, mentre que el mercat de lloguer s’està veient desbordat per una demanda que, animada per la dinamització del mercat de treball, veu el lloguer com una alternativa altament viable en aquests moments.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.