Jornades

Quins requisits he de complir per gaudir del règim fiscal d’empresa familiar?

SESSIÓ PRÀCTICA

Sessió on-line realitzada per Webinar.

Dimarts, 21 de juliol de 2020

Conèixer els requisits que s’han de complir per a gaudir del règim fiscal d’empresa familiar ha estat la temàtica sobre la qual ha pivotat la sessió pràctica que l’APCE celebrada aquest dimarts, 21 de juliol de 2020, en col·laboració amb el despatx d’advocats Cuatrecasas.

Per a aquesta sessió s’ha comptat amb la participació d’Antonio Gil, soci de Cuatrecasas, i María Moína, membre de l’àrea de Coneixement i Innovació del despatx.

Es va iniciar la sessió explicant el règim fiscal de l’empresa familiar, que es manifesta en dos impostos: 1. Impost sobre el Patrimoni (IP), que consisteix en l’exempció dels béns necessaris per al desenvolupament de l’activitat empresarial o professional, així com la propietat de participacions en entitats que reuneixin determinats requisits; i 2. Impost sobre Successions i Donacions (ISD) que consisteix en la bonificació en la quota de l’ISD per la transmissió d’una empresa individual o negoci professional o les participacions en entitats que es realitzin a favor de determinats familiars.

En tots dos casos es requereix el compliment d’una sèrie de requisits, que han de verificar-se en cada exercici i que provoquen nombrosos dubtes en la seva aplicació. La Direcció General de Tributs resol moltes consultes interpretant la normativa, i els departaments de gestió i inspecció dels tributs són especialment rigorosos en la verificació del seu compliment. A més, cal tenir present que cada any els plans de control tributari inclouen la revisió de l’IP corresponent a exercicis no prescrits i la seva relació amb l’ISD, mitjançant el creuament d’informació sobre la titularitat de béns i drets.

A continuació, Antonio Gil va anar explicant de manera didàctica els diferents requisits per a poder aplicar els beneficis fiscals per la tinença d’empresa familiar (en l’IP) i per la transmissió per donació o herència (en l’ISD), a través de l’eina de Cuatrecasas “Diagnòstic del nivell de compliment dels requisits per al règim fiscal d’empresa familiar”. Antonio Gil va anar explicant fent servir un exemple quins requisits han de complir-se i l’abast d’aquesta eina a través d’un qüestionari de 15 preguntes que ofereix l’eina, que va guiant en el mapa de riscos dels diferents requisits per a donar correcte compliment, i ofereix una visió general de la situació actual de l’empresa en relació amb fiscalitat aplicada a l’empresa familiar.

Al final de la sessió Cuatrecasas va oferir als associats d’APCE la possibilitat de contactar amb els ponents per a poder realitzar aquest qüestionari i analitzar quina és la situació de l’empresa i veure si compleix amb els requisits per a beneficiar-se de la fiscalitat d’aquest col·lectiu empresarial.

Descarregar programa

Documentació presentada

 

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.