Jornades

Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana a Catalunya en col·laboració público-privada

JORNADA

Dimarts, 15 de desembre de 2020

Sessió realitzada per Webinar

En aquesta nova sessió online del cicle Aula Immobiliària  s’ha parlat sobre la rehabilitació, regeneració i renovació urbana a Catalunya en col·laboració publico-privada. El parc edificat necessita intervencions en aquestes tres àrees de l’urbanisme que permetin fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat. A més l’eficiència energètica dels edificis, i a través d’aquests de les ciutats, constitueix un dels pilars bàsics de futur. L’activitat de rehabilitació en el seu conjunt ha de buscar àrees que permetin aplicar polítiques integrals que contemplin intervencions en l’àmbit físic-espacial, així com també en els àmbits social, econòmic, ambiental i d’integració de la ciutat.

En la primera taula rodona s’han exposat les visions de les administracions autonòmica i local respecte de les “tres erres” (Rehabilitació, Renovació i Regeneració urbana), així com les polítiques en marxa. Des de l’INCASÒL, el seu director d’operacions, Gonçal Marquès, ha explicat els objectius en matèria d’eficiència energètica a Catalunya i en concret de la rehabilitació energètica del parc edificat, basat en les actuacions al voltant de les “tres erres” per impulsar el desenvolupament sostenible, competitiu i eficient del medi urbà. Per Marquès, totes les actuacions -socials, ambientals, econòmiques, d’urbanisme,…- han de tenir un caràcter integrat dins una estratègia administrativa global i unitària. Per Gonçal Marquès cal un canvi tant d’escala urbanística com d’enfocament (més integral) i en el model de gestió, que potenciï una major col·laboració publico-privada.

Des de l’àmbit local, Pere Pons, president de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona ha explicat els beneficis de la rehabilitació, regeneració i renovació urbana, qualificant-la d’una “oportunitat única per a fer habitatges més confortables, més saludables, més accessibles, més eficients energèticament, i més connectats”. Per a aconseguir-ho, Pons ha assenyalat els reptes que tenim per davant, entre els quals destaquen: Identificar àmbits i àrees prioritàries d’intervenció per poder canalitzar els fons i programes de la UE; apostar per actuacions integrals que incorporin la millora, accessibilitat i eficiència energètica dels habitatges; escalar les intervencions en número i mida, passant de l’edifici al barri; o configurar un mapa de gestió i governabilitat que incorpori la col·laboració publico-privada.

Des de l’APCE, el seu secretari general tècnic, Josep Donés, ha recordat que més del 80% del parc immobiliari a casa nostra està en mans de comunitats de propietaris, la qual cosa cal promoure mesures i actuacions que permetin a aquests col·lectius poder rehabilitar els edificis on viuen de manera fàcil i efectiva. Des del sector promotor i constructor, les rehabilitacions efectuades se centren en l’adquisició d’edificis per a rehabilitar, destinant aquests habitatges al mercat de compra o de lloguer, i fent les remuntes en edificis en mans de comunitats de propietaris. Dos sistemes que des de l’APCE creuen efectius i necessaris per a millorar la qualitat dels habitatges al nostre país.

En la segona taula rodona s’han presentat diverses solucions per a facilitar la rehabilitació, la regeneració i renovació urbana en els edificis. Des de Tinsa, el seu director de consultoria energètica, Diego Soldevilla, ha remarcat la importància de l’adaptació dels edificis i els habitatges en matèria energètica, per tal d’assolir els nivells d’eficiència que es demanden actualment des de la Unió Europea, així com tendir al consum gairebé nul, i ha presentat les actuacions en consultoria que Tinsa ofereix en aquesta matèria. Des de Soler&Palau, Eduardo Bielza, product manager VMC, ha explicat les solucions que proveu la companyia en referència a la ventilació i renovació de l’aire dins els habitatges, mentre que des de Lafargeholcim, Eva Cunill, responsable de prescripció, ha exposat la importància del sector del ciment i dels àrids en la consecució de l’eficiència energètica tant en la indústria del ciment, així com també el desenvolupament de productes i solucions per a la edificació.

Descarregar programa