Jornades

Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana. Reptes en la planificació urbanística. L’Agenda Urbana de Catalunya

JORNADA

Dijous, 5 de desembre de 2019.

Sala Auditori APCE

El parc edificat necessita intervencions de rehabilitación, de regeneració i renovació urbanes que permetin fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat.

L’eficiència energètica dels edificis i a través d’aquests de les ciutats constitueix un dels pilars bàsics de futur. En aquest sentit, l’Agenda Urbana de Catalunya vol ser l’eina que permeti potenciar les oportunitats i afrontar els reptes que planteja la creixent urbanització. La planificació urbana és un instrument que permet l’assoliment de la qualitat de vida i el benestar de les persones. Per aconseguir-ho, és necessària la contribució de tots els nivells de govern que en coordinació alineïn les seves polítiques urbanes.

La sostenibilitat ambiental, la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans, tant en els habitatges i els edificis com en els espais urbans ha d’ésser l’objectiu. L’activitat de rehabilitació en el seu conjunt ha de buscar àrees que permetin aplicar polítiques integrals que prevegin intervencions no només en l’àmbit fisicoespacial, sinó també en els àmbits social, econòmic, ambiental i d’integració de la ciutat.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.