Jornades

Reptes en l’edificació del futur

JORNADA

Dijous, 29 de juny de 2017.

El President de l’Associació, Lluis Marsà, en la seva intervenció per presentar el contingut de la sessió ja va senyalar, per centrar el to de la reunió, que “el sector de la construcció segueix sent un àmbit tradicional, una indústria molt conservadora en la que qualsevol canvi és analitzat amb molta cautela, entre altres qüestions per que en la construcció hi ha innombrables aspectes que no responen a una lògica d’eficiència, com la finalitat social de l’habitatge, o la pròpia regulació -econòmica, política i administrativa-, que recau sobre ell”. I així ho van entendre la totalitat dels ponents, professionals, directius d’empreses i representants de l’Administració.

En l‘exposició general del tema, l’arquitecte Felip Pich-Aguilera, va donar una visió sociològica de l’habitatge, explicant el valor del canvi de paradigma de l’edificació en els moments actuals, glosant la necessària interacció de l’arquitectura i la maquinaria emprada en el bon funcionament dels edificis. Es va referir obertament als processos d’industrialització –allunyats, però, dels sistemes de pre-fabricació-, i dels avantatges que proporciona la construcció directa en el lloc de treball, la qual cosa proporciona importants estalvis en els transport i en el cost energètic, que va apuntar que podia arribar a ser del 15-20%. Per últim es va endinsar també en el canvi cultural en favor de la sostenibilitat.

El Sr. Juan Manuel Domínguez (Gas Natural), va fer esment que el futur de l’edificació a Europa passa pels edificis de consum d’energia gairebé nul; és a dir, immobles que demandin molt poca o cap energia, i que aquesta provingui de fonts sostenibles. Això sí, mantenint al màxim els estàndards d’habitabilitat i confort per als seus usuaris. En aquesta línia ens situa la Directiva 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica en edificis, que insta a tots els països membres a treballar en aquesta adreça per aconseguir aquest objectiu l’any 2020, per afegir la necessitat de tendir cap a una reducció de la demanda.

El Sr. Israel Ortega (Uponor), va fer una defensa del concepte de “confort”, fortament arrelat amb la cultura del països; concepte que no és igual a tot arreu, però que té determinades exigències: accessibilitat, condicions energètiques…etc. Alhora es va mostrar altament favorable a la integració dels sistemes i les estructures en els edificis, posant como exemple la solució tèrmica dels sòls radiants, sobretot en edificis residencials senyalant que reduïa l’estratificació i ampliava l’espai útil, donant menors consums energètics proporcionant una uniformitat  de temperatura a tot l’habitatge.

La Sra. Natalia Agromayor y el Sr. Jorge Peña (Pladur), van donar una lliçó de quina manera es poden fer sistemes i estructures d’alta qualitat amb una clara vocació informativa i didàctica, i al llarg de la seva intervenció van explicar com la seva empresa havia portat a terme un valuós memoràndum tècnic de la totalitat dels seus productes en dues edicions: impresa sobre paper i totalment digitalitzada. D’aquesta última eina en van fer una demostració de les aportacions que proporciona per a les empreses i els professionals tècnics del sector.

Els Srs. Marc Nogués i Alfred Batet (Simon), van apostar per la inevitable convergència entre el món físic i el món digital indicant que és una aposta que senyala indefectiblement la línia del futur. Van explicar detalladament, a través d’un producte que ve a commemorar el centenari de la companyia: l’interruptor Simon 100, un nou interruptor d’instal.lació tradicional que es pot convertir en intel.ligent. Al llarg de la seva intervenció van facilitat una visió de la interacció entre el mecanisme i l’usuari, mitjançant aquest nou sistema d’adaptabilitat; una nova realitat d’intel.ligència evolutiva.

Per acabar la sessió va intervenir el Sr. Jordi Sanuy, Director de Qualitat de l’Edificació de la Generalitat de Catalunya. Va dir que l’Administració intenta ajudar en la línia apuntada per tots els intervinents mitjançant dues línies d’actuació: l’eficiència energètica i l’accessibilitat sobre tot per a la rehabilitació dels edificis. Va senyalar la necessària labor de “culturitzar” a la ciutadania respecte d’aquest canvi cultural i que per això van aprovar dos decrets essencials pel sector: el Decret d’Habitabilitat, que va aportar criteris de flexibilitat a l’habitatge i el de les Inspeccions Tècniques dels Edificis per fomentar el manteniment. Va cloure afirmant que en aquesta tasca “tots junts tenim que remar en la mateixa direcció”.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.