Jornades

Seguiment de les convocatòries de Fons Europeus Next Generation en el sector immobiliari: rehabilitació amb eficiència energètica i ampliació del parc d’habitatge assequible en arrendament

SESSIÓ PRÀCTICA

Dimarts, 12 de març de 2024

Format presencial i online

El parc edificat necessita intervencions de rehabilitació, de regeneració i renovació urbanes que permetin fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat. L’eficiència energètica dels edificis i mitjançant aquests de les ciutats constitueix un dels pilars bàsics de futur.

L’activitat de rehabilitació en conjunt ha de cercar àrees que permetin aplicar polítiques integrals que prevegin intervencions no només a l’àmbit fisic-espaial, sinó també als àmbits social, econòmic, ambiental i d’integració de la ciutat.

Part dels fons que la UE té compromesos amb els diferents països membres per afrontar la crisi derivada de la pandèmia pel Covid-19 són tendents a aquesta finalitat, així com l’ampliació del parc d’habitatge assequible de lloguer.

El DOGC número 9052 de 30 de novembre de 2023 va publicar la Resolució TER/4022/2023, de 27 de novembre, de cinquena modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març. En aquesta modificació, s’amplien els terminis per a la presentació de sol·licituds per al Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici, Programa 4 d’ajuts a les actuacions per a la millora de l’eficiència energètica en habitatges i Programa 5 d’ajuts per l’elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de Projectes de rehabilitació.

El nou període de sol·licitud (per l’any 2023 va finalitzar el passat 30 de novembre) es va iniciar l’1 de gener de 2024 i finalitzarà el 30 de juny de 2024, inclòs. Apart de l’ampliació del termini, la Resolució també augmenta la dotació econòmica i incorpora la possibilitat de sol·licitar bestretes per al Programa 3 Edifici.

Descarregar programa

Documentació

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.