Jornades

Seguiment de les convocatòries de Fons Europeus Next Generation en el sector immobiliari: rehabilitació amb eficiència energètica i ampliació del parc d’habitatge assequible en arrendament

SESSIÓ PRÀCTICA

Dimecres, 29 de març de 2023

Format presencial i online

El parc edificat necessita intervencions de rehabilitació, de regeneració i renovació urbanes que permetin fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat. L’eficiència energètica dels edificis i mitjançant aquests de les ciutats constitueix un dels pilars bàsics de futur.

L’activitat de rehabilitació en conjunt ha de cercar àrees que permetin aplicar polítiques integrals que prevegin intervencions no només a l’àmbit fisic-espaial, sinó també als àmbits social, econòmic, ambiental i d’integració de la ciutat.

Part dels fons que la UE té compromesos amb els diferents països membres per afrontar la crisi derivada de la pandèmia pel Covid-19 són tendents a aquesta finalitat, així com l’ampliació del parc d’habitatge assequible de lloguer.

Recentment el DOGC núm.8820 de 27 de desembre de 2022 ha publicat la Resolució TER/4042/2022, de 19 de desembre, de segona modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea NextGeneration EU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.