Jornades

Tancament comptable – fiscal de l’exercici 2014 i novetats 2015

Aula Immobiliària

Especial referència a la Reforma Fiscal
Dijous 12 febrer 2015.

L’aplicació de les oportunes correccions en el resultat comptable per obtenir la base imposable en l’Impost de societats presenta certes peculiaritats del sector de la promoció construcció que han de ser analitzades anualment. En la jornada es van repassar les principals modificacions normatives amb rellevància fiscal per al sector promotor i constructor, i en particular, els elements fonamentals de la Reforma Fiscal.

En la primera part es van desenvolupar els temes següents: anàlisi dels aspectes a considerar en el tancament comptable i fiscal de l’exercici 2014; revisió de les últimes resolucions i consultes de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) a les principals consultes plantejades en l’aplicació del Pla General de Comptabilitat relacionades amb les empreses immobiliàries; aspectes fiscals d’interès per al tancament i revisió de les novetats fiscals d’aplicació en el tancament de l’exercici 2014.

En aquesta primera part de la sessió els temes proposats van ser desenvolupats per Carlos Villabona, soci de GrantThornton, i DeograciasIzquierdo, associat de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

En la segona part es van abordar les novetats fiscals que regiran l’exercici 2015 amb especial referència a la imposició d’empreses promotores constructores i patrimonial, tot això explicat per Cristina Jiménez, associada de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.