Jornades

Tancament comptable – fiscal de l’exercici 2015 i novetats 2016. Elements fonamentals de les Valoracions Especials

JORNADA

Dijous, 28 de gener de 2016.

L’aplicació de les correccions en el resultat comptable per obtenir la base imposable en l’Impost de Societats presenta certes peculiaritats del sector de la promoció construcció que han de ser analitzades anualment. En la jornada es van repassar les principals modificacions normatives amb rellevància fiscal per al sector promotor i constructor, i en particular, els elements fonamentals de la Reforma Fiscal.

En la primera part es van desenvolupar els temes següents: anàlisi dels aspectes a considerar en el tancament comptable i fiscal de l’exercici 2015; revisió de les últimes resolucions i consultes de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) a les principals consultes plantejades en l’aplicació del Pla General de Comptabilitat relacionades amb les empreses immobiliàries; aspectes fiscals d’interès per al tancament i revisió de les novetats fiscals d’aplicació en el tancament de l’exercici 2015.

En aquesta primera part de la sessió els temes proposats van ser desenvolupats per Carlos Villabona i Gemma Soligó, socis de Grant Thornton, i Deogracias Izquierdo, associat de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

En la segona part es van abordar les novetats fiscals que regiran l’exercici 2016 amb especial referència a la imposició d’empreses promotores constructores i patrimonial i la rellevància de la documentació en els preus de transferència, explicat respectivament per Pere Boch i Òscar Bertrán, associats de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Per la seva part, Monserrat Pascual, de Tinsa, va desenvolupar els elements fonamentals de les valoracions immobiliàries sota els aspectes fiscals i comptables.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.