Jornades

Tancament comptable-fiscal de l’exercici 2017 i novetats 2018

JORNADA

Elements fonamentals de les Valoracions Especials

Dimarts, 6 de febrer de 2018.

Com és habitual al programa d’Aula Immobiliària, cada any per aquestes dates té lloc el desenvolupament d’una jornada dedicada exclusivament al tancament comptable-fiscal i detallar en aquelles qüestions que constitueixen una novetat en relació a l’exercici anterior.

Cal tenir present que l’aplicació de les oportunes correccions en el resultat comptable per obtenir la base imposable en l’Impost de societats presenta certes peculiaritats del sector de la promoció construcció que han de ser analitzades anualment. En la jornada es van repassar les principals modificacions normatives amb rellevància fiscal per al sector promotor i constructor, i en particular, els elements fonamentals de les Valoracions Especials amb rellevància comptable i fiscal. També va ser motiu d’anàlisi els avantatges de subscriure una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil en empreses promotores-constructores.

En la primera part es van desenvolupar els temes següents: anàlisi dels aspectes a considerar en el tancament comptable i fiscal de l’exercici 2017; revisió de les últimes resolucions i consultes de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) a les principals consultes plantejades en l’aplicació del Pla General de Comptabilitat relacionades amb les empreses immobiliàries; aspectes fiscals d’interès per al tancament i revisió de les novetats fiscals d’aplicació en el tancament de l’exercici 2017.

En aquesta primera part de la sessió els temes proposats van ser desenvolupats per la Sra. Gemma Soligó, sòcia de Grant Thornton i el Sr. Deogracias Esquerre, associat de Cuatrecasas.

La segona part es va dividir en quatre ponències; la primera va ser desenvolupada per la Sra. Magda Dalmau, Directora de la Delegació Nord-est de ASEFA Seguros, en la qual va explicar els avantatges de subscriure una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil en empreses promotores-constructores; en la segona es va abordar la rellevància de la documentació en els preus de transferència, desenvolupada per el Sr. Oscar Bertrán, Soci de Cuatrecasas; en la tercera es van estudiar amb detall els elements fonamentals de les valoracions immobiliàries i els seus aspectes comptables i fiscals. Totes aquestes qüestions van ser explicades per el Sr. Francisco de Borja Hidalgo, Director de Valoracions d’Empresa de Tinsa; i en l’última ponència es va parlar de les novetats fiscals que regiran l’exercici 2018, amb especial referència a la imposició d’empreses promotores-constructores i patrimonials. Aquesta última ponència va estar desenvolupada per el Sr. Pedro Bosch, associat de Cuatrecasas.

La sessió va concloure en un animat col·loqui en el qual els assistents van tenir l’oportunitat de formular un gran nombre de qüestions pràctiques als ponents que van intervenir en la sessió.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.