Jornades

Tancament comptable-fiscal de l’exercici 2019 i novetats 2020. Elements fonamentals de les Valoracions Especials

JORNADA

Dilluns, 10 de febrer de 2020
Sala Auditori APCE

L’aplicació de les oportunes correccions en el resultat comptable per obtenir la base imposable en l’Impost sobre Societats presenta certes peculiaritats de el sector de la promoció construcció que han de ser analitzades.

També serà objecte d’estudi els avantatges de subscriure una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil en empreses promotores – constructores.

En la jornada s’analitzaran els elements fonamentals de la Valoracions Especials amb rellevància comptable i fiscal.

Així mateix es repassaran les principals modificacions normatives amb rellevància fiscal per al sector promotor constructor i patrimonial.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.