Jornades

Tancament comptable-fiscal de l’exercici 2022 i novetats 2023

JORNADA

Dijous, 2 de febrer de 2023

Format presencial i Online.

L’aplicació de les correccions oportunes en el resultat comptable per obtenir la base imposable a l’Impost sobre Societats presenta certes peculiaritats sector de la promoció construcció que han de ser analitzades.

Així mateix, es repassaran les principals modificacions normatives amb rellevància fiscal per al sector promotor constructor i patrimonial.

Documentació presentada

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.