Jornades

Tancament comptable-fiscal de l’exercici 2023 i novetats 2024

JORNADA

Dijous, 1 de febrer de 2024

Format presencial i Online.

L’ aplicació de les oportunes correccions en el resultat comptable per obtenir la base imposable en l’ Impost sobre Societats presenta certes peculiaritats del sector de la promoció construcció que han de ser analitzades.

Així mateix es repassaran les principals modificacions normatives amb rellevància fiscal per al sector promotor constructor i patrimonial.

Descarregar programa

Documentació presentada

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.