Jornades

Tancament comptable i fiscal de l’exercici 2013 i novetats 2014

JORNADA

Dimecres 5 febrer.

Possiblement entre les normes aprovades amb efectes comptables que afecten al tancament de l’exercici, les més destacables van ser la Resolució de 18 de setembre de 2013, de l’ICAC, sobre el marc d’informació financera i la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors.

L’objectiu de la Resolució de 18 d’octubre de 2013 de l‘ICAC és el tractament comptable de les empreses en “liquidació”; concretament referent a l’elaboració dels seus comptes anuals, normes de registre i valoració aplicables, a causa de la impossibilitat d’aplicar el principi comptable d’empresa en funcionament. En la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors, es modifica el Codi de Comerç de 1885, en el sentit que el Llibre Diari registrarà dia a dia totes les operacions relatives a l’activitat de l’empresa però, seguint amb la validesa ja existent de l’anotació conjunta resumida dels totals de les operacions per períodes.

Amb les modificacions introduïdes per la Llei 14/2013, l’habilitació a l’efecte de formulació del balanç abreujat, s’amplia. El compte de pèrdues i guanys continua amb els mateixos paràmetres. Tampoc tenen variació els limitis per aplicar els criteris de microempreses. Finalment, l’obligatorietat de sotmetre els comptes anuals a auditoria no es regeix, des de 2013, per la seva referència a l’obligatorietat en la formulació del balanç normal, sinó que té regulats els seus paràmetres específics introduïts per la Llei 14/2013 però que segueixen sent els que ja existien.

Assenyalar que la presentació de la jornada va estar a càrrec del Director General de l’APCE, Joan Marc Torrent, i que van ser els ponents de la mateixa Gemma Soligó i Carlos Villabona, socis de Grant Thornton i Cristina Jiménez i Deogracias Izquierdo, advocats de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Descarregar programa de la sessió

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.