Patrocini

La APCE és una eficaç plataforma de vincle empresarial, econòmic i professional amb el sector de la promoció immobiliària, donada la seva estreta relació amb els principals agents que intervenen en tot el procés edificatori i constructiu. Per això a través d’accions de patrocini, les empreses patrocinadores adquireixen uns drets tant d’imatge com de comunicació.

Els diferents programes anuals d’activitats que duu a terme l’APCE tenen una demostrada capacitat de convocatòria i una elevada repercussió en els mitjans d’informació, a més de facilitar una via d’accés directe a les més de mil empreses promotores constructores associades i també a institucions i administracions públiques; professionals: arquitectes, arquitectes tècnics, industrials; a l’àmbit universitari i de recerca, etc.