Suplement Habitatge i Futur

La realitat de l’urbanisme i l’habitatge des del context actual

L’Associació de Promotors de Catalunya, amb el suport de “CaixaBank” i amb la col•laboració de La Vanguardia, compta amb un projecte, iniciat el juny de 2004, amb el nom de “Habitatge i Futur”, a través del que desenvolupa una sèrie d’activitats encaminades a divulgar les grans qüestions que emmarquen l’edificació d’habitatges, explicant-ho d’una manera clara i amena i posant a la disposició de la ciutadania elements de reflexió sobre aquestes qüestions, a través d’una informació seriosa i objectiva de la realitat actual.

“Habitatge i Futur” té dues línies d’actuació; d’una banda, l’edició d’un suplement encartat en el diari La Vanguardia, de periodicitat trimestral (l’última setmana dels mesos de gener, abril, juliol i octubre) i dirigit al públic de caràcter general; i per un altre, una sèrie de jornades i trobades de reflexió i debat sobre temes vinculats a l’habitatge adraçats a professionals del sector, de l’economia, la política, etc.

El suplement es distribueix a tota Catalunya a través de La Vanguardia i s’incorpora també a la web. Té 12 pàgines, i el nombre d’exemplars vària entre els 190.000 i els 276.000, sent el nombre potencies de lectors de 600.000. El perfil dels seus lectors són professionals, institucions, representants de les administracions públiques, de les empreses del sector de la promoció construcció, universitat i escoles de negocis. El 46,2% dels seus lectors té menys de 40 anys d’edat.

Amb “Habitatge i Futur”, l’APCE mostra la seva voluntat de mantenir un espai de reflexió i de diàleg absolutament plural, en el qual tenen cabuda tots els corrents d’opinió, configurant un dels millors serveis que pot oferir al sector i a la ciutadania en general, a través de la divergència de punts de vista.

Biblioteca números anteriors