Seminaris

El nou entorn en la gestió de l’empresa immobiliària de lloguer

SEMINARI

Adaptat a la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge i el seu desenvolupament a Catalunya

11, 13 i 18 de març de 2024

Modalitat presencial i Online

L’objectiu del present seminari és oferir una visió completa del nou entorn en la gestió de l’empresa immobiliària de lloguer pel que fa al marc jurídic vigent i la seva aplicació pràctica, la conjuntura del mercat, la fiscalitat, el disseny del producte, la seva gestió, l’anàlisi de riscos i les cobertures asseguradores.

També s’ atendrà a les normatives i jurisprudència sobre emergència habitacional i les obligacions derivades per als grans tenidors. Així mateix, s’ exposaran les normatives publicades per a les situacions de vulnerabilitat en arrendaments.

Finalment, es comentarà el contingut de la Llei Habitatge i el seu desenvolupament a Catalunya. En particular, es tractaran les zones de mercat residencial tensionat, la redefinició del gran tenidor, la pròrroga del contracte de lloguer i el règim dels contractes vigents, la limitació i revisió de rendes, entre altres aspectes establerts per la llei.

Descarregar programa

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.