Seminaris

EL NOU ENTORN EN LA GESTIÓ DE L’EMPRESA IMMOBILIÀRIA DE LLOGUER

SEMINARI

14 i 16 de març de 2022 de 9:30h a 14:00h i 17 de març de 15:30 a 18:00h

Formació realitzada per Webinar.

L’objectiu d’aquest seminari és oferir una visió completa del nou entorn en la gestió de l’empresa immobiliària de lloguer pel que fa al marc jurídic vigent i la seva aplicació pràctica, la conjuntura de mercat, la fiscalitat, el disseny del producte, la seva gestió, l’anàlisi de riscos i possibles cobertures asseguradores.

El seminari prestarà una especial atenció a les mesures establertes per la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, i les declaracions del mercat d’habitatge tens.

També s’atendrà a les normatives i jurisprudència sobre emergència habitacional i les obligacions derivades per als grans tenedors. Així mateix s’exposaran les normatives publicades per a les situacions de vulnerabilitat en arrendaments pel Covid-19.

Com a darrera novetat, es tractarà la recent publicació de la nota informativa a la sentència del Tribunal Constitucional, que estima parcialment per unanimitat el recurs d’inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes als contractes d´arrendament d´habitatge.

Descarregar programa

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.