Seminaris

Formació obligatoria destinat al personal del subjecte obligat en matèria de prevenció del blanqueig de capitals

SEMINARI

Dimarts, 15 desembre 2015.

Actualitzat al Reial Decret 304/2014 de 5 de maig.

El passat 15 de desembre va tenir lloc a l’Auditori APCE el ja tradicional seminari sobre la prevenció del blanqueig de capitals basat en les disposicions establertes en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, desenvolupada pel Reial decret 304/2014, de 5 de maig que imposa una formació mínima obligatòria. Per aquest motiu l’Associació i la Cambra de Comerç de Barcelona, van desenvolupar un programa de formació sobre prevenció del blanqueig de capitals a l’efecte de facilitar als associats el compliment de l’obligació legal.

El contingut del Seminari va estar estructurat en nou temes a partir d’una introducció on es va explicar que el rentat o blanqueig de diners és un fenomen internacional, en el qual estan involucrats tots els països. Va impartir el seminari el Sr. Juan Ignacio Sanz, professor de Dret Mercantil i Banca d’ESADE

Un dels aspectes més importants a tot programa de capacitació sobre aquesta matèria, és la sensibilització que ha d’existir sobre els efectes que causa el blanqueig de capitals. Coneixent les greus conseqüències d’aquest delicte serà fàcil aconseguir el compromís dels empleats de les entitats immobiliàries en la prevenció i control que les normes exigeixen. Es van estudiar els efectes de rentat des del punt de vista ètic i social; internacional; econòmic; el seu impacte en el sistema financer i econòmic en general; i les conseqüències penals i administratives que del mateix es deriven.

Es van abordar els principis i procediments que han d’adoptar-se per prevenir i controlar el blanqueig de capitals en el sector immobiliari, de conformitat amb les recomanacions internacionals i la forma com aquests principis han estat desenvolupats en la legislació interna d’Espanya. També, es van revisar els diferents conceptes i etapes del blanqueig de capitals, i les característiques d’aquest delicte i dels rentadors de diners, amb particular èmfasi en el que al sector immobiliari fa referència.

En un altre dels temes proposats es va fer esment a les persones naturals i jurídiques que per disposició legal han d’adoptar els procediments de prevenció de blanqueig de capitals, d’acord amb la legislació d’Espanya i, per facilitar les gestions de prevenció i control es van explicar les activitats, operacions, àrees geogràfiques que representen major risc de rentat i la forma com han de controlar-se i la responsabilitat de tipus penal en la qual es pot incórrer per l’incompliment de les normes de prevenció de rentat a fi de no incórrer en elles.

Per acabar, es va posar l’accent en les novetats previstes en el Reial decret 304/2014, de 5 de maig, desenvolupant-se tallers i casos pràctics a fi de permetre la familiarització amb les tècniques i procediments de prevenció del blanqueig de capitals.

Descarregar programa

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.