Seminaris

La promoció d’habitatge protegit a Catalunya en règim de venda i de lloguer

SEMINARI

Adaptat al Decret Llei 50/2020 de 9 de desembre, a les instruccions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a les convocatòries de Fons NGEU i a la Ley Vivienda

27 i 29 de febrer de 2024 de 09:15h a 14:00h.

Modalitat presencial i Online

La construcció d’habitatges assequibles i protegits de lloguer i de venda és fonamental per satisfer les necessitats de les llars donat un context econòmic complexa. L’intensa activitat legislativa en matèria d’habitatge i urbanisme en els darrers anys ha generat un interès cada vegada més gran en la comprensió del marc legal vigent en relació als habitatges protegits a Catalunya.

El Decret Llei 50/2020 té com a objectiu desencallar el desenvolupament de moltes de les promocions d’habitatges protegits. En concret, consisteix en un conjunt de mesures per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer. Aquest decret està estructurat en quatre articles que modifiquen el Decret llei 17/2019 de mesures urgents per millorar l’accés de l’habitatge, la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge i el text refós de la Llei d’urbanisme.

A més, el seminari inclou les instruccions relacionades amb l’Habitatge Protegit a Catalunya per a les empreses del sector promotor-constructor i patrimonial, així com les novetats introduïdes per la Llei 12/2023, de 24 de maig pel dret a l’habitatge.

Addicionalment, es tractarà l’impacte dels fons Next Generation sobre el sector de la promoció i rehabilitació amb els 6 programes proposats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya així com les actuacions objecte de subvenció en l’àmbit de la construcció de l’habitatge protegit/social en edificis energèticament eficients.

Finalment, es realitzarà una revisió exhaustiva de la normativa que afecta la promoció d’habitatges protegits a Catalunya en règim de lloguer i de venda, així com la seva aplicació pràctica a través de l’experiència de diferents empreses especialitzades del sector.

Descarregar programa

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.