Seminaris

La promoció d’habitatge protegit a Catalunya en règim de venda i de lloguer. Adaptat al nou Decret Llei 17/2019 de 23 de desembre

SEMINARI

Dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 2020 de 9:00 a 14:00h.

Formació realitzada per Webinar.

La construcció d’habitatges assequibles/protegits de lloguer i de venda és necessària per atendre una demanda acumulada creixent.

L’intensa activitat legislativa en els últims anys en matèria d’habitatge i urbanisme ha provocat un augment de l’interès en conèixer el marc d’actuació vigent en la tipologia d’habitatges protegits a Catalunya.

El Decret Llei 17/2019, de 23 desembre de 2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, incideix entre d’altres, en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i la Llei 3/2012, del 22 de febrer de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

En el present seminari es farà un ampli repàs a la normativa que afecta a la promoció d’habitatge protegit a Catalunya en règim de venda i de lloguer i la seva aplicació pràctica a través de l’experiència de diferents empreses especialitzades del sector.

Descarregar programa

 

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.