Seminaris

Noves modalitats d’allotjament: edificis adaptats a una nova forma de viure

SEMINARI

Aspectes normatius, tècnics i pràctics / Adaptat al Decret Llei 50/2020 de 9 de desembre

31 de maig i 2 de juny de 2022

Modalitat presencial i online

El sector de la construcció ha estat històricament un sector d’àmbit tradicional. No només per la tecnologia emprada en els processos d’edificació, sinó també perquè l’edificació afecta a la forma que tenim de viure i relacionar-nos. Es tracta per tant, d’una indústria molt conservadora en la que qualsevol canvi és analitzat amb molta cautela. La innovació i les noves tecnologies han canviat la forma en què vivim i sembla evident que la construcció també ha d’adaptar-se a aquesta nova societat digital, on les persones tenen una influència cada vegada més forta perquè la tecnologia ho permet.

El DOGC núm. 8292 de l’11 de desembre de 2020 va publicar el Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer incorpora un apartat normatiu que intenta donar resposta a una demanda específica que fins ara, en ocupar habitatges de lloguer per atendre-la per la manca de producte més adequat, incrementava la pressió de la demanda sobre l’oferta en el mercat del lloguer. Amb aquest marc normatiu que permet desenvolupar aquestes noves formes d’allotjament, es podrà rebaixar aquesta tensió i disposar de productes diversos segons les necessitats habitacionals.

En el present seminari, es farà un ampli repàs a la normativa que afecta a aquest tipus de promoció a Catalunya, d’edifici complet en propietat vertical i de gestió professional i la seva aplicació pràctica a través de l’experiència de diferents empreses especialitzades del sector.

Descarregar programa

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.